خاک رنگبری

خاک رنگبری روغن صنعتی

نام تجاری بنتونیت است که در صنایع تصفیه روغنهای خوراکی و صنعتی به کار می رود. و مواد زائد و مضر و رنگهای روغنهای مذکور را جذب می نماید.
این شرکت انواع مختلف خاک رنگ بر که از خانواده مونت موریلونیت است را بصورت اکتیو و معمولی در کدهای مختلف برای انواع روغنها برای کارخانه هائی که با اسید یا بدون اسید کار می کنند تولید می نماید.

خاک رنگبر به منظور جذب مواد زائد و مضر و همچنین کاهش رنگ روغن، در صنایع تصفیه روغن‏های خوراکی و صنعتی بکار می‏رود. در فرایند تصفیه دوم نیز جهت زدودن رنگ تیره روغن، از خاک رنگبر استفاده می‏شود. انواع مختلف خاک رنگبر در دو نوع فعال و معمولی وجود دارد. خاک رنگبر فعال جهت تصفیه و رنگبری انواع روغن های صنعتی البته با درصد مصرف پائین‏تر نسبت به خاک رنگبر معمولی و نیز رنگبری انواع روغن‏های مایع و جامد، روغن ترانس و وازلین کاربرد دارد.

با توجه به این که دمای رنگبری خاک رنگبر فعال، پائین است برای رنگبری انواع فرآورده‏های نفتی با نقطه اشتعال پائین، مناسب است. درصد مصرف این نوع خاک، بسته به نوع روغن پایه و نیز رنگ مورد نظر متفاوت است.