روغن هیدرولیک سنتزی :

این روغن هیدرولیک سنتزی با فرمولاسیون زیر دارای بالاترین کلاس مهندسی بوده که تمام استانداردها را پاس می کند.
ابتدا ۸۰۰ کیلوگرم پلی آلفا اولفینها را ازمخازن ذخیره توسط پمپ دنده ای کشیده وبه میکسری که دارای کویل گردش روغن داغ هست انتقال می یابد.سپس MPG مونو پروپیلن گلیگول به اندازه ۵۰ کیلوگرم به آن اضافه شده درحال همزدن گرم می شوند سپس ۱۵۰ کیلوگرم روغن سیلیکون را با مکش توسط پمپ دنده ای به داخل میکسر انتقال داده وبه طور کامل در دمای زیر ۶۰ درجه سانتیگراد بهم می زنیم تا یک مخلوط همگن حاصل شود. همزن میکسر دارای پره برشی بوده وبا حداکثر ۸۰ دور در دقیقه می چرخد.
محصول بدست آمده روغن هیدرولیک سنتزی استاندارد می باشد.که دربشکه ها بسته بندی می گردد.