مینی پالایشگاه

ساخت انواع ریفاینری (مینی پالایشگاه)

ساخت کوره پیرولیز تحت خلاء

ساخت دستگاه تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن

ساخت دستگاه فیلتراسیون روغن

Untitled-1

بدون آلودگی محیط زیست

با استاندارد API آمریکا

پکیج تصفیه روغن سوخته

۲

ساخت دیگ های جوش

ساخت انواع سیستم های بلندینگ

ساخت انواع مخازن ذخیره سوخت و مواد نفتی

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن کارکرده

فیلتراسیون روغن سوخته

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن کارکرده

فیلتراسیون روغن سوخته

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن کارکرده

فیلتراسیون روغن سوخته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت پترو پالایش پارمیس میباشد. © 1393