لیست قیمت روغن

دسته بندی انواع روغن های صنعتی

روغن های خودرویی

روغن موتورهای خودرویی

 • 0W-20 SN
 • 0W-30 SN
 • 5W-30 SN
 • 5W-40 SN
 • 10W-40 SN
 • 10W-40 SM
 • 20W-50 SM
 • 10W-40 SL
 • 20W-50 SL
 • 10W-40 SJ
 • 20W-50 SJ
 • CNG 20W-50
 • CNG 15W-40

روغن موتورهای دیزلی

 • 15W-40 CJ-4
 • 15W-40 CI-4
 • 20W-50 CI-4
 • 15W-40 CH-4
 • 20W-50 CH-4
 • CD 40
 • CD 50

روغن های دنده خودرویی (دستی)

 • 75W-80 GL-5
 • 85W-90 GL-5
 • 75W-80 GL-4
 • 75W-90 GL-4

روغن های دنده خودرویی (اتوماتیک)

 • D-III
 • CVT
 • DCT/DSG
 • SP-III
 • SP-IV

روغن های موتورسیکلت

 • 10W-40 SL
 • 15W-50 SL
 • 20W-50 SL
 • 2-STROK OIL

روغن های صنعتی
روغن کمپرسور هوای جنرال

 • ISO Grade 32
 • ISO Grade 46
 • ISO Grade 68
 • ISO Grade 100

روغن کمپرسور هوای تمام سینتتیک

 • ISO Grade 22
 • ISO Grade 32
 • ISO Grade 46
 • ISO Grade 68
 • ISO Grade 100

روغن هیدرولیک جنرال (معدنی)

 • Hydraulic oil 22
 • Hydraulic oil 32
 • Hydraulic oil 46
 • Hydraulic oil 68
 • Hydraulic oil 100

روغن هیدرولیک تمام سینتتیک

 • Hydraulic oil 22
 • Hydraulic oil 32
 • Hydraulic oil 46
 • Hydraulic oil 68
 • Hydraulic oil 100

روغن های هیدرولیک مقاوم درب رابر آتش

 • Hydraulic oil 46
 • Hydraulic oil 68

روغن های هیدرولیک بدون روی

 • Hydraulic oil 22
 • Hydraulic oil 32
 • Hydraulic oil 46
 • Hydraulic oil 68
 • Hydraulic oil 100
 • Hydraulic oil 150

روغن های هیدرولیک بدون خاکستر

 • Hydraulic oil 22
 • Hydraulic oil 32
 • Hydraulic oil 46
 • Hydraulic oil 68
 • Hydraulic oil 100
 • Hydraulic oil 150

روغن دنده معدنی

 • ISO Grade oil 150
 • ISO Grade 220
 • ISO Grade 320
 • ISO Grade 460
 • ISO Grade 680
 • ISO Grade 1000

روغن دنده نیمه سینتتیک

 • ISO Grade oil 150
 • ISO Grade 220
 • ISO Grade 320
 • ISO Grade 460
 • ISO Grade 680
 • ISO Grade 1000

روغن دنده تمام سینتتیک

 • ISO Grade oil 150
 • ISO Grade 220
 • ISO Grade 320
 • ISO Grade 460
 • ISO Grade 680
 • ISO Grade 1000

روغن های توربین معدنی

 • ISO Grade 32
 • ISO Grade 46

روغن توربین تمام سینتتیک

 • ISO Grade 22
 • ISO Grade 46

روانکارهای ویژه

 • نیروگاه هاي برق
 • صنایع معدنی
 • صنایع فولادي و ریخته گري
 • صنایع نساجی
 • صنایع چوب و کاغذ
 • صنایع دریایی
 • صنایع کشاورزي
 • ماشین آلات ساختمان سازي و راه سازي
 • حمل و نقل ریلی
 • صنایع هوایی
 • حمل و نقل
 • صنایع غذایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع شیشه
 • صنایع لاستیک و پلاستیک

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *