Graphite oils

روغن های گرافیتی

روغن های گرافیتی:

شرکت پترو پالایش پارمیس

این روغن ها از مخلوط گرافیت به اندازه 0.1 تا 60 در صد وزنی و با گرافیت هایی با اندازه 10 تا 74ر میکرون(0.074 نانومتر) در داخل روغن های معدنی،پلی گلیگوله و روغنهای سیلیکون تولید میشوند.

این روغن ها در شرایط عملیاتی دمای بالا تا 540 درجه سانتیگراد و یا بیشتر به کار برده می شوند.مثلا در فرایند تولید شیشه ،گاهی دما از 1000 درجه سانتی گراد فراتر می رود.

بعنوان روغن قالب شیشه استفاده می گردد.در کل در صنایع فلزکاری عملیاتی دما بالا کاربرد دارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *