صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتاحداث واحد تصفیه مجدد روغن پایه با روش تقطیر در خلا
nn 6 ماه قبل

احداث واحد تصفیه مجدد روغن پایه با روش تقطیر در خلا

 09123960995 
شرح فرایند:روغن سوخته پیش فیلتر شده،حذف اب،جداسازی سوخت‌تقطیری،جداسازی برش های مختلف روغنSN-150 SN-350 SN-500,جداسازی قیر،شفاف سازی با خاک فعال شده.اجزا سیستم:1مخزن پیش تصفیه،کتل ریبویلر، برج تقطیر،پکیج وکیوم،رسیور،کاندنسر،پایپینگ،
مشعل،مخزن اختلاط با خاک،پرس فیلتر،پمپ ها وشیرالات و اتصالات،پرس فیلتر

هزینه های تولید برای تصفیه یک تن روغن سوخته ورودی بر مبنای تومان
روغن سوخته هر تن 5،500،000 +
سوخت و برق و آب 100،000+
نیروی کار 200،000+
استهلاک 200،000+
نگهداری 100،000+
پیش بینی نشده150،000+
حمل ونقل100،000+
دیگر هزینه ها 200,000=
_______________________________________
6,550,000
محصولات شامل:
3% آب+
8% سوخت تقطیری+
10% قیر+
4% اتلاف+
75%روغن پایه

متوسط قیمت روغن پایه13,500 تومان
10,125,000=750*13,500

قیمت قیر هر کیلو 3500
350,000 = 100 * 3500

قیمت هرکیلو سوخت تقطیری صادراتی 13,000
1.040,000=13,000*80
________________________________________ ____
11,515,000

4,965,000 = 6,550,000- 11,515,000

سود حاصل از تصفیه هر تن روغن سوخته 4,965,000 تومان که در بینانه ترین حالت 4,000,000 تومان خواهد بود.
خط 10 تن در روز سود روزانه 40 میلیون تومان
خط 20 تن روزانه 80 میلیون تومان
سودآوری خواهد داشت
با شرط اینکه سیستم به .صورت پیوسته و 24 ساعت در روز و حداقل 5 روز در هفته و 20 روز در ماه و 300 روز در سال در حال کار باشد.
سود سالانه خط 40 تن 12 میلیارد تومان
سود سالانه خط 20 تن 24 میلیارد تومان خواهد بود.