صفحه ی اصلی سوالاتبازیافت روغن صنعتی ضایعاتی
nn 6 ماه قبل

بازیافت روغن صنعتی ضایعاتی
 
09123960995

بازیافت ضایعات روغن : فرآیند تصفیه روغن های کار کرده در این مقاله توضیح داده می شود. تا به حال به این موضوع فکر کردید زمانی که اتومبیل خود را برای تعویض روغن می برید و هزینه ای را برای تعویض روغن پرداخت می کنید، در اصل درآمد و سود اصلی صاحب مغازه از روغن سوخته یا همان کارکرده است که از موتور اتومبیل خارج می کند.
کارخانجات تصفیه دوم، روغن های کار کرده را از مغازه های تعویض روغن و دیگر منابع خریداری و جمع آوری می کنند این روغن های کارکرده کاملا  به رنگ سیاه و حاوی آب، مواد سنگین، فلزات و مواد زاید دیگر می باشد که در موتور اتومبیل جذب روغن شده است، این روغن ها در دو مرحله پالایش می شوند :
  تقطیر اول و تقطیر دوم
در تقطیر اول مرحله آب گیری صورت می گیرد. در کوره های بزرگ و در دمای بین 250 تا 300 درجه سانتی گراد روغن را حرارت داده و آب به بخار تبدیل می شود و مسلماً مواد دیگری که دمای تبخیر آن ها نیز پایین است از فاز روغن جدا می شوند مانند گازوییل و بنزین موجود در روغن که در موتور اتومبیل با روغن موتور مخلوط شده اند. پس از این مرحله روغن داغ برای (مرحله اسید زنی) ارسال می شود . روش تصفیه با استفاده از اسید سولفوریک (H2SO4) می باشد در تانک های اسید زنی با در صد مشخصی (حدود 15 درصد وزنی) به روغن اضافه می شود و همراه با هم زدن شدید، این اسید روغن را تحت تاثیر قرار می دهد. بعد از گذشت مدت زمان مشخص (حدود 24 ساعت) که تمام ضایعات موجود در روغن تحت تاثیر اسید سولفوریک به صورت کلوئید درآمده و ته نشین می شود، این مواد ته نشین شده اسلاج اسیدی ( لجن اسیدی ) نامیده می شود و از زیر مخازن اسید زنی خارج می کنند. این اسلاج به عنوان ضایعات فرآیند بوده که در مواردی همچون ساخت قیر از آن استفاده می شود.
بعد از این مرحله روغن به مخزنی هدایت می شود که در آن مخزن برای زدودن رنگ تیره روغن، خاک رنگبر اضافه می شود و در حالی که روغن به هم زده و مخلوط می شود خاک رنگبر را که یک ترکیب سیلیکاتی است افزوده می شود. (حدود 15درصد وزنی) پس ار این مرحله روغن در دمای حدود 400 درجه سانتی گراد و البته تحت خلا وارد مرحله دوم تقطیر می شود. برای تنظیم PH حاصل از افزودن اسید از سود مایع یا کاستیک استفاده می شود. در این مرحله، روغن های سبک (روغن پایه 10) و روغن های سنگین (روغن پایه 30) و گازوییل همراه و گازهای سبکتر از نقاط مختلف خروجی مخازن تقطیر صورت می گیرد. بعد از این مرحله ، روغن فیلـتر می شود و همچنان رنگ روغن مقداری تیرگی دارد. روغن تحت فشار و با دمای حدود 150 درجه سانتی گراد  وارد دستگاه های فیلـتر هیدرولیکی (فیلتر پرس) می شوند. این فیلـتراسیون با استفاده از پارچه های مخصوصی (پارچه فیلـتر)، صورت می گیرد و این پارچه ها خاک همراه با روغن جدا کرده و خروجی فیلـتر ها روغن شفاف و طلایی رنگی هست که به عنوان روغن پایه برای ساخت انواع روغن موتور به کار گرفته می شود. این روغن پایه را به مخزن ذخیره مربوطه انتقال داده تا بعد از سرد شدن مورد استفاده قرار بگیرد. اگر این فرآیند به خوبی و با دقت کامل انجام گیرد، روغن به دست آمده از این تصفیه با روغن حاصل از برش نفتی تفاوتی ندارد. 
تاثیرات زیست محیطی ضایعات روغن
روغن های موتور هرگز از بین نمی روند. فقط کثیف می شود ، و می توانند در یک حلقه بی پایان به روغن روان کننده جدید تصفیه شوند. نفت به هر شکلی که باشد ، به طور بالقوه برای محیط زیست مضر است. مطالعات بعد از ریختن روغن حاکی از آن است که بیست سال طول می کشد تا یک محیط آبزی به وضعیت سالم برگردد. در یک جامعه آبزی ، باقیمانده روغن تمایل به استقرار در کف بستر و روی هر موجود زنده دارد و وقتی روی زمین ریخته شود ، روغن می تواند به سرعت از طریق خاک حرکت کند. در هر دو مورد باکتریها ، گیاهان ، بی مهرگان و مهره داران استرس فیزیولوژیکی را تجربه می کنند.
 

  • یک گلدان روغن می تواند یک پوسته روغنی تولید کند که یک هکتار را پوشش دهد (تقریباً مساحت یک زمین فوتبال)
  • 35 قسمت در میلیون (پی پی ام) می تواند باعث لکه بینی روغن قابل مشاهده در آب شود و به موجودات آبزی آسیب برساند
  • 50 پی پی ام در دقیقه می تواند کارخانه های تصفیه آب را خراب کرده و به تجهیزات آسیب برساند
  • روغن موجود در محل های دفن زباله می تواند به آب زیرزمینی نفوذ کند که بو و طعم آب را تحت تأثیر قرار می دهد