صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: متفرقهبازیافت لجن های نفتی راهکاری به منظور حفاظت از محیط زیست
ارمان 5 ماه قبل

صنایع نفت در سراسر دنیا روزانه بیش از 4/1 میلیون بشکه لجن های نفتی مخاطره آمیز برای محیط زیست تولید می کند. بعلاوه میلیون ها بشکه لجن نفتی بدون هیچ توجیه اقتصادی درون مخازن ذخیره موقت، گودال ها و حوضچه ها نگهداری می گردد. همچنین لجن های نفتی در کلیه محل های ذخیره نفت خام مانند مخازن ذخیره، ایستگاه های انتقال، کشتی های نفت کش، تانکرها و پالایشگاه ها تشکیل و مشکلات بسیاری را ایجاد می نماید. در شیوه دفع سنتی لجن های نفتی در خاک، آلودگی های موجود در لجن میتواند از طریق لایه های مختلف به آبهای زیرزمینی راه پیدا کرده و سفره های آبی زیر زمینی را آلوده کند. در این مطالعه به بررسی راهکارهای نوین بازیافت لجن های نفتی به منظور کاهش میزان نفت موجود در لجن و برگشت آن به چرخه تولید و همچنین جدا کردن پساب همراه آن در حد ممکن و انتقال آن به تصفیه خانه پساب صنعتی و در نهایت استفاده از روش مناسب جهت تصفیه پسماند جامد نهایی پرداخته می شود. در این روشها هیچگونه دور ریزی که برای محیط زیست مضر باشد وجود ندارد.