nn 5 ماه قبل

بلندینگ هیدرو کربن ها

09123960995

بلندینگ هیدرو کربن های سبک و سنگین

این سیستم جهت میکس و مخلوط کردن دو یا چند هیدروکربن سبک و سنگین می باشد.
در ایران اغلب کارحانجات به دنبال تهیه ی محصولی مشابه گازوییل پالایشگاهی در
این روش هستند ،که بتوانند در بازار های افغانستان،پاکستان،و عراق به جای
گازوییل اصلی پالایشگاهای دولتی به فروش برسانند،چرا که گازوییل پالایشگاهای دولتی سوپسیتی بوده
 و صادرات ان به صورت خصوصی وبا قیمت داخلی ممنوع می باشد و لذا این کارخانجات با پیدا کردن
فرمولاسیون مناسب و مشابه و قیمت تمام شده ی پایین تر می توانند محصول خود را به فروخته و
به شکلی ساده وکاملا قانونی در امر صادرات ذی نفع باشند.مسلم است که هیدرو کربن حاصل از
این فرایند از نظر کیفیت در سطح پایین تری از گازوییل  می باشد اما با توجه به تشابه بسیار
نزدیک خواص فیزیکی از جمله دانسیته و فلش پوینت و رنگ و شفافیت و مهم تر از همه قیمت
تمام شده ی پایین تر نسبت به قیمت جهانی گازوییل می تواند به راحتی در کشور های همسایه
مثل افغانستان ،پاکستان و عراق به فروش برسد.