صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: ماشین آلات تصفیه روغنتجهیزات و امکانات سیستم پیرولیز:
nn 6 ماه قبل

تجهیزات و امکانات سیستم پیرولیز:
09123960995
رآکتور – اطاق کاتالیست ،جدا کننده آب و نفت – مایع کننده و یا کاندنسر های افقی 2 سری-تجهیزات ضد برگشت شعله بافر تانک – تجهیزات فشار منفی – لوله آب جت – سیستم غبار گیر – دود کش و فن- سیستم تغذیه اتوماتیک جزئیات فنی سیستم: فرآیند بصورت سیستم اتوماتیک کانتینیوس می باشد.) مقادیر مواد اولیه تحت دما و فشار کنترل شده به داخل رآکتور وارد می شود. فرآیند باعث تغییر ساختار ملکولی مواد هیدروکربوری شده و نتیجه فرآیند تولید نفت کوره و انواع سوخت بصورت گاز می باشد. گازهای متصاعد شده از مبدلهای حرارتی گذشته و سوخت بصورت مایع استحصال می گردد. سایر مواد غیر تبخیر شونده مانند کربن ، فلز ، خاک و … در راکتور باقی مانده و در انتهای فرآیند تخلیه می شود. مبدلهای حرارتی از آب استفاده می کنند و آب بصورت چرخشی در سیستم بکار برده می شود. این سیستم قادر به کار شبانه روزی می باشد. زیر ساخت مورد نیاز: فضای مورد نیاز: 300 متر مربع آب مصرفی: روزانه 1 متر مکعب برق مورد نیاز: 30 کیلو وات