وزیری 6 ماه قبل

ترکیبات روغن سوخته

اجزای اصلی روغن سوخته
اجزای اصلی روغن سوخته شامل روغن پایه، ادتیوهای تخریب شده، باقیمانده های فلزی، محصولات اکسیداسیون و دوده کربنی می باشند. مقدار زیادی ادتیو استفاده می شود تا ویژگیهای عملکردی خاصی به روغن منتقل شود. خانواده های اصلی ادتیوها آنتی اکسیدان ها، پاک کننده ها، عناصر ضد سایش، غیرفعال کننده های فلزی، بازدارنده خوردگی، ضد زنگ، بهبود دهنده اصطکاک، عناصر EP، ضدکف، بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته، امولسی فایر و دمولسی فایرها، عوامل کمپلکس و بهبود دهنده چسبندگی (در مورد گریس ها) می باشند۲۶.
در طول استفاده، این ادتیوها خواص خود را از دست می دهند و روغن نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و به روغن سوخته تبدیل می شود، به علاوه در طول مصرف روغن روانکاری و روغن فلزکاری، در نتیجه سایش فلزاتی به آنها اضافه می شوند. برخی از آنها باقیمانده کربن، کلر، سولفور، روی، کلسیم، باریم، فسفر، سرب، آلومینیم، آهن، کروم، مولیبدن، نیکل، آرسنیک و غیره می باشند. میزان این عناصر بستگی به این دارد که چه نوع روغنی باشد.
آلودگی ها در روغن سوخته/کارکرده
برخی از آلودگی ها مانند حلال های کلرینه در طول مصرف یا ذخیره سازی به منظور جمع آوری، وارد روغن سوخته می شوند. هر کلری که در روغن سوخته پیدا می شود نتیجه آلودگی نیست مقدار کمی در حد صدها ppm از ادتیو محصول اصلی وارد روغن سوخته می شود. برخی از آلودگی های دیگر به سبب شرایط کاربرد به روغن سوخته اضافه می شوند مانند:
آب: سوخت می سوزد و آب و دی اکسید کربن تولید می کند. وقتی موتور سرد است این آب ایجاد شده، وارد روغن موتور می شود.
سوخت: بنزین و دیزل نسوخته وقتی که موتور استارت زده می شود وارد روغن موتور می شود.
کربن: در نتیجه احتراق ناقص تشکیل شده و وقتی که موتور گرم می شود وارد روغن موتور می شود.
گردو خاک: ذرات ریز از طریق تهویه هوا وارد موتور می شوند.
فلزات: ترکیبات نرمال حاصل از سایش و خوردگی می باشند.
محصولات اکسایش: مواد شیمیایی ادتیوها در دمای بالا و در حضور اکسیژن اکسید شده و اسیدهای خورنده تشکیل می دهند.
مشخصات روغن سوخته
یک نمونه معمول آنالیز شیمیایی۲۷ برای روغن سوخته به خصوص ترکیبات معدنی در جدول ۱-۵-۱ آورده شده است.
 
جدول ۱-۵-۱: خواص معمول روغن سوخته در برابر روغن موتور ویرجین

ویژگی یا تست

روغن موتورها

روغن های صنعتی

روغن موتور ویرجین (میانگین)

ویسکوزیته، در ۴۰ درجه،SUS

۸۷-۸۳۷(۱۵-۱۸۰ cSt)

۱۴۳-۳۳۰

Up to 210 cSt

وزن API  در ۱۵ درجه

۱۹٫۱-۳۱٫۳

۲۵٫۷-۲۶٫۲

میانگین ۲۵

وزن مخصوص در ۶/۱۵ درجه

۰٫۹۳۹۶-۰٫۸۶۹۲

۰٫۹۰۰۲-۰٫۸۹۷۲

میانگین ۰٫۸۵-۰٫۹۲

آب، درصد حجمی

۰٫۲-۳۳٫۸

۰٫۱-۹۵

ناچیز

رسوب و آب درصد حجمی

۰٫۵۶-۳٫۳۳

در دسترس نمی باشد

Nil

بنزن نامحلول درصد وزنی

۰٫۵۶-۳٫۳۳

در دسترس نمی باشد

Nil

رقت بنزین درصد حجمی

۲٫۰-۹٫۷

در دسترس نمی باشد

Nil

فلاش پوینت درجه سانتیگراد

۷۹-۲۲۰

۱۵۷-۱۷۹

>200

ارزش حرارتی KCals/Kg

۷۵۰۰-۱۰۰۰۰

۹۵۸۰-۹۵۰۰

در دسترس نمی باشد

خاکستر سولفاته درصد وزنی

۰٫۰۳-۶٫۴۳

۳٫۲-۵٫۹

معمولا ۰٫۷۸-۱٫۰

دوده کربنی درصد وزنی

۱٫۸۲-۴٫۴۳

در دسترس نمی باشد

Nil

روغن چرب درصد وزنی

۰-۶۰

در دسترس نمی باشد

Nil

کلر درصد وزنی

۰٫۱۷-۰٫۴۷

<0.1-0.83

Nil

سولفور درصد وزنی

۰٫۱۷-۱٫۰۹

۰٫۵۴-۱٫۰۳

روغن های گروه یک< 0.03

روی ppm

۲۶۰-۱۷۸۷

در دسترس نمی باشد

Nil

کلسیم ppm

۲۱۱-۲۲۹۱

در دسترس نمی باشد

Nil

باریم ppm

۹-۳۹۰۶

در دسترس نمی باشد

Nil

فسفر ppm

۳۱۹-۱۵۵۰

در دسترس نمی باشد

Nil

سرب ppm

۸۵-۲۱۶۷۶

در دسترس نمی باشد

Nil

آلومینیم ppm

<0.5-758

در دسترس نمی باشد

Nil

آهن ppm

۹۷-۲۴۰۱

در دسترس نمی باشد

Nil

ترکیب معمول روغن سوخته
درباره ترکیب روغن سوخته کمبود اطلاعات و داده وجود دارد، زیرا کیفیت روغن سوخته ممکن است به طور گسترده ای بر اساس شرایط جغرافیایی، نوع، شرایط عملکرد و تجهیزات و ماشین آلات و کارخانه متفاوت باشد.
گستره عناصر خطرناک در انواع مختلف روغن سوخته
گستره ترکیبات مختلف روغن سوخته معمولی، در جدول ۱-۵-۳ نسان داده شده است.
 جدول ۱-۵-۳: گستره ترکیبات خطرناک مختلف در انواع گوناگون روغن سوخته

ویژگی یا تست ppm

روغن هیدرولیک

روغن فلزکاری

روغن موتور

آرسنیک

Up to 3.26

۲٫۰-۲۱٫۵

<1

باریم

۱٫۴-۴۶۰

۰٫۳-۸٫۱

<1

کادمیم

۱٫۴-۱۰٫۱

۱٫۳-۴٫۸

<0.25

کروم

۱٫۰-۱٫۶

۱٫۰-۵٫۴

<1

سرب

۱٫۰-۷٫۰

۱٫۰-۶۰۳۳

۱٫۰

بنزن

دیده نشده

<5

<5

تری کلرو اتیلن

دیده نشده

<5

<5

پر کلرو اتیلن

دیده نشده

<5

<5

تری کلرو اتان

دیده نشده

<5

<5

تترا کلرو اتان

دیده نشده

<5

<5

بنزوb فلورونتن

<5

۶

<5

بنزوkفلورونتن

<5

<5

<6

بنزوaپیرن

<5

<5

<5

PCBs

دیده نشده

دیده نشده

دیده نشده

قوانین، مقررات و اساسنامه ها
نیاز به قوانین و مقررات
قانون و مقررات، بخش مهمی از مدیریت روغن سوخته را تشکیل می دهد. کشورهای مستقل ممکن است قوانین خودشان را براساس نیاز محلی طراحی کنند ولی این حقیقت که تاثیر روغن سوخته بر محیط زیست یک مشکل بدون مرز و جهانی است، ثابت می ماند.
در رابطه با طراحی مقرارات مناسب ممکن است ارجاع به برخی از قوانین و مقررات طراحی شده بوسیله آژانس های ایالت ها و کشورهای مختلف توصیه شود، مانند کتاب راهنمای برنامه جمع اوری روغن موتور کارکرده رها شده که بوسیله بنیاد بازیافت شهروندان واشنگتن در فوریه ۱۹۹۲ نوشته شده است۲۸، کتابچه جامعه برنامه های بازیافت روغن کارکرده دفتر انرژی پنسیلوانیا (آمریکا)۲۹ یا در استرالیا یکی از بزرگترین جمع کننده های روغن سوخته شرکت ترانسپاسیفیک۳۰ می باشد که از هزاران مشتری روغن کارکرده جمع می کند، آنها روغن سوخته را جمع کرده و پس از بازیافت دوباره استفاده می کنند؛ آنها روغن سوخته را تحت یک سیستم مدیریت یکپارچه که الزامات کلیدی استانداردهای کیفیت، محیط زیست و OHS استرالیا را دارد جمع آوری می کنند.
در اروپا ATIEL مجموعه ای است که از اعضای معروف تولید کننده روانکار جهان مانند کاسترول، CEPSA، Chevron، eni، اکسان موبیل، Fuchs، GALP، کویت پترولیوم، لوتوس اویل، لوک اویل، Neste Oil، ORLEN Oil، پتروناس، REPSOL، Shell، SK، استات اویل، توتال، UEIL و Valvoline تشکیل شده است.
قوانین مربوط به روانکارها در اروپا و همچنین کشورهای مستقل اعضا بررسی شده است. این بخش به بررسی قوانین موجود و پس زمینه، تا گسترش آنها می پردازد۳۱.
روغن کارکرده زمینه ایست که در آن سیستم های مدیریت و قوانین تکامل پیدا کرده اند اما همچنان ممکن است فروشنده های روانکار در کشور یکی از اعضا یک شیوه بهتر را در عمل فرا گرفته باشند، در این موارد نیاز است که اعضای ATIEL آگاه باشند که در گسترش قوانین مربوط به روغن کارکرده مطابق با دستورالعمل ها و قوانین پیش روند۳۱.
قوانین و سیاستهای نفتی اروپا
 بررسی قوانین اروپا در مورد روغن سوخته۳۳ در وبسایت کمیسیون اروپایی در دسترس می باشد. روغن سوخته توسط چارچوب دستورالعمل پسماند ۲۰۰۸/۹۸/EC به خصوص ماده ۲۱ اداره می شود که از دولت های عضو می خواهد که اقدامات لازم را انجام دهند تا مطمئن شوند که:
a)      در جاییکه به لحاظ فنی امکان پذیر باشد روغن های سوخته جداگانه جمع آوری می شوند
b)      روغن سوخته ها مطابق مواد ۴ (سلسله مراتب پسماند) و ۱۳ (حفاظت محیط زیست و سلامت انسان) باشند
c)      جاییکه از نظر فنی امکان پذیر باشد و از لحاظ اقتصادی مناسب، روغن سوخته ها با ویژگیهای مختلف با هم مخلوط نشوند و روغن سوخته ها با دیگر پسماندها یا مواد دیگر که باعث اختلال در بازیافت می شوند مخلوط نگردند.
بنابراین بسیار مهم است که این منبع با ارزش جمع آوری گردد، تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری شده و از سود اقتصادی بازیافت آن بهره مند گردید. صنایع، مصرف کننده ها، گاراژها و کسانیکه خودشان تعویض روغن را انجام می دهند باید همکاری کنند البته نه با دفع روغن سوخته بلکه با رساندن آن به جمع کننده هایی که مطمئن هستند آنها را به طور مناسب بازیافت می کنند.
مدارک اصلی اتحادیه اروپا درباره روغن کارکرده دستورالعمل روغن سوخته (WOD)، چارچوب دستورالعمل پسماند (WFD)، رهنمود سوزاندن پسماند (WID) و کاتالوگ پسماند اروپایی (EWC) می باشند.
    (WOD) 75/439/EEC34 دستورالعمل روغن سوخته
این دستورالعمل از کشورهای عضو می خواهد که از جمع آوری و دفع ایمن روغن کارکرده مطمئن شوند. این رهنمود اولویت را در جاییکه محدودیتهای ساختاری، فنی و اقتصادی اجازه می دهد به دفع بوسیله بازیافت می دهد و شامل بند مربوط به اجازه، نگهداری سوابق و مخلوط کردن با PCBs و دیگر مواد سمی می باشد. دستورالعمل WOD قدیمی تر از دستورالعمل چارچوب پسماند می باشد.
 دستورالعمل سوزاندن پسماند۳۵
این دستورالعمل در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵ ارائه شد و محدودیت هایی بر خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر در نتیجه سوزاندن پسماند وضع کرد. این رهنمود کارخانه های همکار در سوزاندن مانند کوره های سیمان و کوره های زباله سوز را به کار می گیرد.
برای کمک به گسترش سیاست مربوط به روغن کارکرده، کمیسیون اروپایی یک بررسی بر مطالعات تاثیر محیط زیستی موجود را راه اندازی کرد که در ۲۰۰۱ چاپ شد. این کمیسیون یک سند استراتژی به نام موضوعی استراتژی در پیشگیری و بازیافت پسماند در سال ۲۰۰۵ را با هدف  کاهش پسماند و بهبود استفاده از پسماند منتشر کرد. این گزارش چرخه حیات را با تفکر به دفع روغن کارکرده به کار برد و نتیجه گیری کرد که اولویت دادن به بازیافت روغن سوخته در برابر کاربرد آن به عنوان سوخت هیچ مزیت روشن و توجیه پذیری ندارد، نتیجه گیری دیگر آن این بود که نرخ جمع آوری بسیار پایین است.
دستورالعمل پسماند خطرناک ۹۱/۶۸۹/EEC
این دستورالعمل نیازهای مدیریت روغن های کارکرده برای حصول اطمینان از کنترل محموله های پسماند خطرناک را بیان می کند.
کاتالوگ پسماند اروپایی (EWC 2002)
کمیسیون اروپایی یک سیستم طبقه بندی برای پسماند بر پایه EWC را گسترش داده که در ضمیمه تصمیم ۲۰۰۰/۵۳۲/EC به عنوان اصلاحیه ۲۰۰۱/۱۱۹/EEC شماره شده است. EWC 20 فصل دارد که هر کدام به یک بخش صنعتی مربوط است. موادی که سمی هستند بوسیله EWC تعریف شده اند. روغن های کارکرده در بخش ۱۳ کاتالوگ لسیت شده اند.
دفع روغن کارکرده در اروپا
سیستم های مدیریتی جمع آوری و دفع روغن کارکرده از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است که این تفاوت با چند مثال مشخص می شود.
برخی از قوانین جداگانه کشورهای عضو اروپا
ایتالیا
سیستم ایتالیایی به دلیل داده های در دسترس زیاد و درجه بالای کیفی موادی که بازیافت شده و به روغن پایه تبدیل شده اند، جالب توجه می باشد. ۵ کارخانه فعال تصفیه روغن سوخته در ایتالیا وجود دارد که کل ظرفیت همه با هم ۲۶۰ هزار تن در سال می باشد. دستورالعمل روغن سوخته در ایتالیا با قانون DPR 691/82 تصویب شده و بر اساس آن کنسرسیوم غیرانتفاعی COOU تاسیس شده است. این کنسرسیوم وظیفه جمع اوری، انتخاب، کنترل کیفیت و به دنبال آن دفع روغن کارکرده بوسیله تصفیه دوم، سوزاندن یا کوره سوزی را برعهده دارد، وظیفه دیگر آن ارائه اطلاعات دفع مناسب روغن کارکرده می باشد.
ماموریت کنسرسیوم همانطور که در مقالات دیگر، شماره ۱۱ از فرمان قانونگذاری و ماده ۹۵ از ۱۹۹۲؛ شماره ۲۳۶ از فرمان قانونگذاری شماره  ۱۵۲ از ۲۰۰۶ به صورت زیر تعریف شده است:
ترویج آگاهی عمومی از مشکلات جمع آوری،
اطمینان و تشویق جمع اوری روغن سوخته بوسیله صاحبان کسب وکار و به صورت مجاز،
اجرای مستقیم فعالیت های جمع آوری روغن سوخته به درخواست کسانی که در مناطقی هستند که جمع آوری سخت یا غیر اقتصادی است.
انتخاب روش مناسب دفع روغن کارکرده جمع آوری شده از طریق بازیافت، احتراق یا دفع.
دفع روغن سوخته جمع آوری شده
اولویت را بر اساس بازیافت با هدف تولید روغن پایه قرار می دهیم.
هنگامی که محدودیت های اقتصادی و فنی مانع باشند دفع از طریق سوزاندن صورت می گیرد. بازیافت کننده ها باید از محدودیت های جمع آوری روغن سوخته و کارخانه تولیدی بازیافت مطمئن باشند و مقادیر روغن سوخته مورد نیازشان قیمت مناسب داشته باشد و هزینه مستقیم جمع آوری اضافی پرداخت نکنند. در صورتیکه مالیات مستقیم کاهش یابد انگیزه برای بازیافت ایجاد می شود. در ایتالیا محصولات تصفیه دوم نسبت به روانکارهای ویرجین ۵۰% کمتر مالیات می دهند. این امتیاز مالیاتی تنها زمانیست که روغن کارکرده برای بازیافت در ایتالیا جمع آوری شده باشد. کمیسیون اروپایی اعتقاد دارد این مسئله تبعیض بر علیه RRBO تولید شده از روغن های کارکرده جمع آوری شده در دیگر کشورهای اروپایی است و نقض ماده ۹۰ معاهده EC می باشد. این کمیسیون از ایتالیا خواسته که اجرای این قانون را در مورد روغن های کارکرده خارج از ایتالیا متوقف کند.
پرتغال
بازار روانکارها در پرتغال ۱۰۰ هزار تن در سال است. قانون ۱۵۳/۲۰۰۳ پرتغال شرکت Sogilub را برای مدیریت جمع آوری و دفع روغن کارکرده تاسیس کرده است. یک سیستم جدید از ۱/۱۱/۲۰۰۵ تولیدکنندگان و واردکنندگان روانکار را ملزم به پرداخت مالیات ۶۳ یورو بر مترمکعب بر پایه حجم روانکار فروخته شده به حساب سیستم مدیریت روغن کارکرده می کند؛ هدف، جمع آوری ۳۰ هزار تن در سال برای سال ۲۰۰۳ تعیین شده بود.
فرانسه
خلاصه سیستم فرانسوی بوسیله ADEME (آژانس مدیریت انرژی و محیط زیست) در ۲۰۰۴ چاپ شد۳۶. در فرانسه مالیات براساس فروش روانکار نهایی وضع می شود، به جزاینکه پسماند غیر قابل بازیافت تولید گردد.
ADEME یک سازمان تجاری و صنعتی عمومی است که تحت نظارت مشترک وزارتخانه های محیط زیست، توسعه پایدار، حمل ونقل و مسکن، آموزش و پژوهش عالی و اقتصاد، مالی و صنعت می باشد. ماموریت ADME شرکت در اجرای سیاست های عمومی در زمینه محیط زیست، انرژی و توسعه پایدار می باشد، تا آنها در رویکردهای محیط زیستی شان پیشرفت کنند؛ این آژانس، دولتهای محلی، مقامات دولتی و عموم مردم را با مشاوره و تخصص خود به شرکت ها نزدیک می سازد.
پرداخت یارانه به جمع آوری کننده های روغن سوخته توسط ADEME مدیریت می شود که بوسیله یک کمیته مسئول تعیین سطح یارانه صورت می گیرد. یارانه براساس مبلغ یرداختی به جمع آوری کننده ها از طرف مشتری هایشان تعیین می شود.
دفع از طریق استفاده به عنوان سوخت، در تاسیسات تایید شده مانند کوره سیمان صورت می گیرد. در سال ۲۰۰۶ دولت فرانسه سیاستش را با توجه به استفاده از روغن مورد بررسی قرار داد و مشتاق بود تا استفاده از مواد  بازیافتی از روغن سوخته را به جای موادی که فقط از هیدروکربنها به دست می آیند ترویج کنند. این به معنای تصفیه دوم بیشتر و افزایش تاکید به استفاده از روغن سوخته به عنوان خوراک ورودی پالایشگاهها ی مناسب که سوخت یا روغن پایه تولید می کنند، می باشد.
اسپانیا
فرمان سلطنتی ۶۷۹/۲۰۰۶ در ژوئن ۲۰۰۶ در اسپانیا به اجرا درآمد که تولید کنندگان روانکار می بایست سازمان غیرانتفاعی SIGAUS را برای اداره جمع آوری و دفع روغن سوخته تاسیس کنند. هر فروشنده باید مبلغی برای جمع اوری روغن کارکرده به SIGAUS بپردازد. همانطور که در قانون آمده است دفع روغن سوخته توسط SIGAUS صورت می گیرد که از ژانویه ۲۰۰۷ به مرحله اجرا در آمده است. SIGAUS از زمان تشکیل، مسئول جمع آوری و به دنبال آن فرآوری روغن کارکرده چه صنعتی و چه موتوری در تمام اسپانیاست. از نظر مالی SIGAUS از طریق هزینه ای که تولید کننده ها می پردازند (براساس روغنی که وارد بازار ملی می کنند) تامین می شود: ۰۶/۰ یورو برای هر کیلوگرم روغن در بازار که تولید کننده به دست مصرف کننده می رساند.
SIGAUS همچنین تعهد تامین مالی کسری اقتصادی اظهار شده توسط شرکت های جمع آوری و بازیافت روغن سوخته را که با SIGAUS قرارداد بسته اند را به نسبت روانکارهای فروخته شده بر عهده دارد. مجموعه قوانین بازیافت:
راندمان تصفیه دوم باید بیشتر از ۵۵ درصد باشد در تاریخ ۱/۱/۲۰۰۸
۹۵ درصد روغن کارکرده باید جمع آوری شود در تاریخ ۱/۱/۲۰۰۶ و هزینه ها باید توسط روغن جمع آوری شده پوشش داده شوند
مقدار روغن کارکرده به کار رفته به عنوان خوراک وروودی تصفیه دوم باید از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش یابد
این سازمان غیرانتفاعی کمپین هایی برای آموزش و آگاهی عمومی اداره و دفع روغن کارکرده برگزار می کند.
تفاوت بین سیستم های پذیرفته شده توسط هر کشور نشان می دهد که فرصت توسعه روش های مختلف در چارچوب پذیرفته شده بروکسل وجود دارد.
مسائل مربوط به کاربرد سلسله مراتب روغن کارکرده و اولویت های بازیافت بوسیله کمیته فنی روغن کارکرده ATIEL بحث شده است. برخی از اعضا در WOD در مورد اولویت بازیافت و با استناد به مطالعات ارزیابی چرخه حیات خاص، مزایای بیشتر تصفیه دوم روغن سوخته در مقایسه با استفاده از آن به عنوان سوخت را بر می شمرند (مطالعه IFEU)؛ اعضای دیگر با استناد به دیگر مطالعات ارزیابی چرخه حیات (مانند Sofres) به چنین نتیجه روشنی نمی رسند و می گویند که مزایای محیط زیستی بستگی به نرخ جمع آوری دارد که هرچه روشهای دفع محدودیت کمتری داشته باشد بیشتر می شود. آنها به محدودیت های فنی، اقتصادی و سازمانی روش بازیافت استناد می کنند که در WOD، نتیجه گزارش استراتژی موضوعی EC و استفاده مناسب از تعادل CO2  به عنوان سوخت، بیش از روشهای دفع دیگر (گزارش Europia) ذکر شده اند.
هر نوعی از این دست قوانین، روی جمع آوری جداگانه روغن کارکرده تاکید خواهند کرد و کشورهای عضو حق انتخاب خواهند داشت تا با ایجاد موانعی برای حمل ونقل بین مرزی روغن کارکرده هایی که برای استفاده به عنوان سوخت ترانزیت می شوند از صنایع تصفیه دوم تاسیس شده حمایت کنند.
از این رو جهتگیری قوانین آینده اروپایی مشخص نیست اما تجدید نظر در چارچوب دستورالعمل پسماند بروکسل را موجب خواهد شد، تا به بحث پسماند با تمرکز روی انگلستان با طرح های بیشتر و بالاتر از الزامات بروکسل در کشورهای عضو مستقل پایان دهد.
به غیر از ATIEL سازمان های دیگری که حرفی در بحث روغن کارکرده دارند عبارتند از EUROPIA (پالایش کننده نفت خام)، GEIR (تصفیه کننده دوم روغن کارکرده)، سازمانهای جمع آوری روغن کارکرده، کسانیکه تولید کننده سوخت از روغن کارکرده هستند و همچنین اعضای تجاری که صنایعی را نمایندگی می کنند که به طور تاریخی موادی را به عنوان سوخت به کار می برند.
روغن کارکرده یک زمینه ایست که در ان قوانین و سیستم های مدیریتی روبه تکامل هستند و همچنین جاییست که فروشنده های بازار در یک کشور می توانند از تجربه های خوب کشور دیگر استفاده کنند.
موبیل اویل به سایت earth911.com پیوسته تا به برنامه جمع اوری روغن کارکرده کمک کند. سایت http://www.911.com یک لیست جامع از مراکز بازیافت و جمع آوری روغن کارکرده در سراسر آمریکا و کانادا دارد.
انگلستان، ولز و اسکاتلند
دستورالعمل جلوگیری از آلودگی۳۷
دفع و نگهداری ایمن روغن کارکرده
این دستورالعمل به طور مشترک توسط آژانس محیط زیست انگلستان و ولز تهیه شده است، آژانس حفاظت محیط زیست اسکاتلند و خدمات میراث و محیط زیست در ایرلند شمالی در نظر گرفته شده اند تا به هرکسی که روغن های کارکرده را اداره کند – از مردمی که روغن یک موتور را تعویض می کنند تا مصرف کنندگان صنایع بزرگ – کمک کنند. با عمل کردن مطابق این دستورالعمل خطر آلودگی نفتی آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، فاضلاب و زهکش کاهش می یابد.
بسیاری از سایتها که روغن کارکرده ذخیره می کنند تحت نظارت قوانین کنترل و جلوگیری از آلودگی قراردارند، که در مجموع در این دستورالعمل به عنوان قوانین PPC و قوانین مجوز مدیریت پسماند توصیف شده اند. این قوانین نگهداری روغن سوخته معدنی را پوشش می دهند و از کل محیط زیست حفاظت می کنند.
در انگلستان ذخیره روغن سوخته (بجز روغن های پسماند پایه معدنی) بوسیله قوانین کنترل آلودگی ۲۰۰۱ پوشش داده می شوند. این قوانین تحت قانون منابع آب سال ۱۹۹۱ بوجود آمده اند و برای حفاظت از محیط زیست آبی در نظر گرفته شده اند.
روغن موتور
روغن های کارکرده مانند روغن موتور و دنده که از وسایل نقلیه یا ماشین آلات به دست می آیند باید به یک بانک روغن برده شوند تا بازیافت گردند. بانک های روغن را می توان در اکثر مناطق شهری پیدا کرد۳۸.
قوانین پسماند خاص به طور کامل در حال جایگزین شدن بجای دستورالعمل ۹۱/۶۸۹/EEC پسماند خطرناک در انگلستان می باشند، این موضوع به همراه باقی موارد گستره پسماندهایی را که خطرناک خوانده می شوند گسترش می دهد. وبسایت NetRegs این اطلاعات را در اختیار می گذارد۳۹.
دفع روغن کارکرده محلی
a. روغن موتور
این روغن ها را به بانک روغن که در اکثر مناطق شهری یافت می شوند، برای بازیافت ببرید۴۰. برای یافتن مکان نزدیک ترین بانک روغن مردم می توانند با شماره رایگان کمک رسانی بانک روغن تماس بگیرند. روش دیگر این است که با مقام مسئول بازیافت محلی تماس بگیرند. روغن کارکرده را با مواد دیگر مانند الکل، رنگ یا حلال ها مخلوط نکنید زیرا این کار بازیافت را بسیار مشکل می سازد.
b. دفع روغن کارکرده تجاری و صنعتی
روغن کارکرده معدنی تجاری و صنعتی به عنوان پسماند خاص و پسماند خطرناک در قوانین پسماند خاص طبقه بندی می شوند که باعث می شوند تجهیزات اضافی قانونی خاص برای انتقال، بازیافت و دفع آنها نیاز باشد۴۱. راهنمایی بیشتر در دستورالعمل A قوانین پسماند خاص ۱۹۹۶ آورده شده است۴۲. تعریف جدید پسماند خطرناک هم اکنون در قوانین مشخص از جمله وظیفه مراقبت۴۳، قوانین دفع۴۴ و قوانین PPC اعمال شده است. برای وظیفه مراقبت، هر پسماندی علاوه بر مبدا باید در بارنامه کد یا طبقه آن در کاتالوگ پسماند اروپایی توصیف شود. تولید کنندگان می توانند توصیه های لازم در زمینه مدیریت پسماند روغنی را از دفتر آژانس محلی دریافت کنند۴۵.
 روغن صنعتی
مقادیر زیادتری از روغن کارکرده مانند روغن هیدرولیک یا روانکارها از کامیون ها، اتوبوس ها یا کارخانه های ماشینی باید به صورت ایمن ذخیره شده و منتظر بمانند تا بوسیله مراکز حمل پسماند ثبت شده جمع آوری شوند.
شرکتهایی تخصصی وجود دارند که روغن های برش کارکرده را جمع کرده و بازیافت می کنند.
۱٫ گاراژها و تعویض روغنی ها
این روغن می تواند توسط مراکز حمل ثبت شده، جمع آوری شود و یا اینکه ممکن است در انگلستان و ولز به عنوان سوخت برای گرم کردن محیط به کار رود که نیاز به تطبیق با تقاضای فصلی و همچنین یک مشعل مناسب دارد. چنین تاسیساتی نیاز به مجوز مقامات محلی دارد. اطلاعات بیشتر درباره اداره پسماندها از گاراژ در PPG19 آمده است۴۶.
۲٫ ترانسفورموتور ها
ترانسفورموتورهای الکتریکی روغن خاصی استفاده می کنند و روغن کارکرده ترانسفورموتور پسماند خطرناکی حاوی PCBs می باشد. این روغن در دسته پسماند خاص طبقه بندی شده و توجه ویژه ای برای انتقال آن نیاز است.
خطوط لوله و مخزن روغن سوخته
در تمامی موارد باید دقت شود که نشتی و چکه در زمان انتقال روغن سوخته به مخازن ذخیره اتفاق نیافتد. هر نشتی باید با استفاده از مواد جاذب مهار شود. آژانس ها توصیه می کنند که خطوط لوله و مخازن روغن سوخته تا جایی که ممکن است در روی زمین قرار گیرند، اینکار سبب می شود تا بازرسی منظم و راحتتر صورت گرفته و هر چکه و نشتی سریعتر شناسایی گردد. ویژگی های دقیق تری برای چهار امکانات زیر آورده شده است:

  1. مخزن ذخیره روی زمین
  2. حذف پسماند باران و سیل
  3. لوله ها و مخازن زیر زمین
  4. پساب روغنی

برای جزییات بیشتر می توان به PPG247، PPG2648 و  اطلاعات انگلستان و ولز مراجعه کرد۴۹.
 استرالیا
نظارت محصولات برنامه نفتی (PSO)50 بوسیله دولت استرالیا در سال ۲۰۰۱ به عنوان مشوق افزایش بازیافت روغن کارکرده ارائه گردید. این برنامه به سرپرستی دپارتمان محیط زیست، آب، میراث و هنر با هدف تشویق مدیریت پایدار محیط زیست و تصفیه دوم روغن کارکرده و استفاده مجدد آن صورت گرفت.
قانون نظارت محصول ۲۰۰۰ یک چارچوب کلی و حقوق سود تنظیمات PSO را بیان می کند. این ترتیبات یک سیستم مالیات بر سود را شامل می شود که ۴۴۹/۵ سنت در هر لیتر روغن جدید، مالیات دارد، که کمک مالی به بازیافت کننده های روغن کارکرده می شود. این ترتیبات مشوق بازیافت روغن کارکرده در جامعه استرالیایی را فراهم می کند.
این ترتیبات سه بخش دارد:
مالیات نظارت محصول
سود نظارت محصول
بودجه کمک انتقالی
ژاپن
اگرچه اولویت اول با روغن پخت وپز کارکرده می باشد، اما این سیستم می تواند به یک سیستم مناسب برای جمع آوری روغن سوخته نیز تعمیم یابد. خدمات اتوبوسی در بخش های سازمانی می توانند برای جمع آوری روغن سوخته استفاده شوند. مقامات محلی می توانند با ساکنان محلی انجمن، پمپ بنزین ها، شوراهای محلی و شرکت ها همکاری کنند، که می تواند شهروندان را نیز شامل شود. این سیستم می تواند مانند یک شهروند یا تولید کننده کوچک روغن سوخته کار کند که از بطریهای استاندارد یا معمولی یا مخزن هایی که توسط مسئولین تهیه شده استفاده کنند و وقتی که سوار می شوند آن را به راننده اتوبوس بدهند و در ازای آن یک کوپن “دوستدار محیط زیست” به عنوان بلیط کرایه به ارزش میزان روغن سوخته ای که می دهند دریافت کنند.
NPO یک رویکرد پایدار برای تشکیل جامعه پایدار در هیگاشیومی دارد.
در سپتامبر ۲۰۰۹ در هیگاشیومی خدمات جمع آوری روغن پخت و پز کارکرده برای ساکنانی که از اتوبوس های چوکوتو (اتوبوس سریع السیر) استفاده می کردند راه اندازی شد. برای انجام این پروژه با ساکنان انجمن محلی، شورای شهر، پمپ بنزینها و شرکت ها همکاری شد. در مجموع ۳۲۰۰۰ لیتر روغن پخت وپز کارکرده جمع اوری شد، که نشان می داد ۳۲ درصد خانه دارها روغن سوخته خود را تحویل داده بودند.
برای جمع آوری موثرتر روغن کارکرده تمرکز بر خدمات اتوبوسی برای مشارکت فعال تر شهروندان لازم است. این سیستم برای ساکنان به این صورت کار می کرد که آنها برچسب روی بطری خالی روغن پخت و پزشان را می کندند و آنرا با روغن کارکرده پر می کردند و این بطری روغن کارکرده را وقتی سوار اتوبوس می شدند به راننده اتوبوس می دادند و در برابر کوپن دوستدار محیط زیست چوکوتو را دریافت می کردند که به عنوان بلیط کرایه با ارزش ۱۰۰ ین حدود ۱/۱ دلار بود که در سفر بعدی با اتوبوس استفاده می کردند.
سنگاپور
عناصر کلیدی در استراتژی سنگاپور کنترل پسماندهای صنعتی سمی و اطمینان از فرآوری و دفع ایمن آن به صورت زیر می باشد:
۱-     اجتناب از تولید پسماند مقاوم
۲-     تشویق به حداقل رسانی پسماند
۳-     تشویق استفاده دوباره، تصفیه دوم و بازیافت
۴-     تنظیم جمع آوری، فرآوری و دفع
۵-     رصد و حسابرسی جمع آوری، فرآوری و دفع
۶-      ترویج و حمایت برنامه های آموزشی و تربیتی
تمام گسترش صنایع جدید بوسیله PCD در مرحله طراحی بررسی می شوند. یکی از نواحی کلیدی که در این فرآیند بررسی چک می شود، تولید و دفع پسماندها از توسعه صنعتی موردنظر است. PCD تنها زمانی توسعه صنعتی مورد نظر را تایید می کند که پسماندهای تولید شده به طور ایمن در سنگاپور دفع شوند. پسماندهای مقاوم که نمی توانند به صورت ایمن در سنگاپور دفع شوند تایید نمی شوند.
به علاوه، PCD نیاز صنایع به فرآیندهایی که پسماند را به حداقل می رساند یا امکاناتی که پسماندها را بازیافت یا دوباره استفاده می کنند فراهم می کند. صنایع همچنین نیاز به اقدامات ترکیبی برای طراحی امکاناتی دارند که مطمئن شوند پسماندهای تولیدی می توانند مدیریت و اداره شوند.
جمع آوری، بازیافت، فرآوری و دفع پسماندهای صنعتی سمی توسط قانون سلامت عمومی محیط زیست (EPHA) و مقررات (پسماند سمی صنعتی) سلامت عمومی محیط زیست (TIWR) کنترل می شوند.
در جهت کنترل آسانتر و مدیریت بهتر عملکردها و مسئولیت های افراد کلیدی درگیر اداره پسماندهای صنعتی سمی به روشنی در TIWR مشخص شده اند. افراد کلیدی درگیر به صورت زیر می باشند:
۱-     تولید کننده پسماندها
۲-     جمع آوری کننده
۳-     انتقال دهنده یا حمل ونقل
۴-     راننده
مسئولیت های افراد کلیدی حمل ونقل به صورت زیر به روشنی در TIWR تعریف شده است:
۱-     محموله دار- کسی که محموله کنترل شده ای از پسماند را برای حمل ونقل ارائه می دهد. محموله دار می تواند تولید کننده باشد یا جمع آوری کننده دارای مجوز. تایید حمل ونقل برای حمل پسماند باید از PCD صادر شده باشد.
۲-     حامل- کسی که پسماند کنترل شده را انتقال می دهد. او می تواند تولید کننده یا جمع آوری کننده دارای مجوز یا شرکت حمل ونقل مربوط به یکی از آنها باشد.
۳-     راننده- راننده وسیله نقلیه انتقال دهنده پسماند های صنعتی سمی.
برای جلوگیری از دفن و دفع غیرقانونی پسماند صنعتی سمی، حرکت هر محموله پسماند از تولید کننده به حامل به جمع آوری کننده بوسیله سیستم ثبت الکترونیکی محموله، در اینترنت ردیابی می شود. (به عنوان سیستم ردیابی شناخته می شود.)
بازرسی ماهانه از محل جمع آوری پسماند صنعتی سمی و حسابرسی سوابق صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمامی نیازهای جمع آوری، ذخیره سازی، فرآوری و دفع پسماندهای سمی به طور کامل رعایت می شوند.
نتیجه گیری:
اینکه گفته شد کشورها و ایالات مستقل عضو می توانند قوانین و مقررات خودشان را برای اداره روغن سوخته طراحی کنند؛ خیلی مهم است که قوانین و مقررات محلی نباید برای اکولوژی و محیط زیست کشور همسایه مزاحمت ایجاد کند. آب آلوده هیچ یک از مرزهای سیاسی را نمی شناسد، حس مشترک از هدف که همانا حل مشکل روغن سوخته است باید در نظر گرفته شود.