صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پمپ های تصفیه روغنتولیدات مینی پالایشگاه روغن
زکریا 6 ماه قبل

تولیدات مینی پالایشگاه روغن
09123960995

انواع تینر:
شرکت فرس قادر به تولید 30 هزار تن انواع تینر تحت استاندارد داخلی، در سال می باشد.
بالابرنده عدد اکتان:
بالا برنده عدد اکتان از دیگر محصولات تولیدی شرکت فرس می باشد. شرکت قادر است سالیانه 9 هزار تن از این محصول را تولید نماید.
روغن پایه:
تولید سالانه 8 هزار تن انواع روغن پایه در توانمندی های شرکت فرس می باشد.
انواع پاک کننده های صنعتی:
تولید سالیانه 15 هزار تن انواع پاک کننده های صنعتی از جمله دیگر تولیدات خط مینی پالایشگاه شرکت فرس می باشد.