صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیخرابي زودرس آسفالت ناشي از مصرف قير نامرغوب در پروژه ها است
زکریا 2 ماه قبل

خرابي زودرس آسفالت ناشي از مصرف قير نامرغوب در پروژه ها است
09123960995
 فريدون مقدس نژاد روز دوشنبه در گردهمايي دست اندركاران صنعت قير كشور، افزود: توليد و عرضه قيرهاي نامرغوب در خرابي زودرس آسفالت راه هاي كشور بسيار تاثيرگذار است.
وي با بيان اينكه مصرف قير مرغوب در آسفالت كيفي جاده هاي كشور غيرقابل انكار است، گفت: بخشي از خرابي زودرس آسفالت راه هاي كشور به كيفيت توليد قير بستگي دارد و بخشي ديگر به نحوه حمل و نقل قير، شوك هاي حرارتي و پير شدن قير مربوط مي شود.
مشاور رييس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي اظهارداشت: هر منطقه كشور به قير مورد نياز خود احتياج دارد، زيرا قيري كه در مناطق سردسيري استفاده مي شود نمي تواند در مناطق گرمسيري كشور به مصرف برسد و اين مساله باعث موج افتادگي آسفالت در راه ها كشور مي شود.
مقدس نژاد گفت: استفاده از قيرهاي بي كيفيت در كاهش عمر مفيد آسفالت راه هاي كشور تاثير گذار است و هم اكنون سالانه صدها ميليارد تومان كشورمان از اين لحاظ متحمل خسارت مي شود.
قائم مقام مديرعامل شركت نفت جي نيز در اين مراسم گفت: كيفيت قير توليد در ايران مناسب است، اما در صورتي كه استانداردهاي مورد نياز براي توليد قير مرغوب در كشور تعريف شود همه توليدكنندگان ملزم به رعايت اين استانداردها خواهند بود.
محمد دايمي افزود: شركت نفت جي سالانه يك ميليون و 550 هزار تن قير توليد مي كند اين شركت هم اكنون 40 درصد بازار ايران را به خود اختصاص داده است و بيش از 60 درصد محصول قير اين شركت به كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج فارس صادر مي شود.
به گفته وي، توليد قير از مازوت ، مخلوط كردن قير نفتي با قير طبيعي و افزودن مواد غير نفتي شن و ماسه به قير، از جمله چالش هاي مهم صادرات قير ايران به كشورهاي خارجي است.
گردهمايي دست اندركاران صنعت قير كشور به منظور ارتقاي كيفيت قير و آسفالت با حضور توليد كنندگان، پيمانكاران، اساتيد دانشگاهي و نمايندگان نهادها و سازمانها روز جاري در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار شد.
در اين گردهمايي خرابي زودرس آسفالت به دليل كيفيت پايين قير، توانمندي ها و ظرفيت هاي آزمايشگاهي تخصصي قير در كشور، مشخصات قيرهاي استاندارد و مقايسه آن با قيرهاي توليدي در ايران و بررسي عملكرد قيرهاي مصرفي در پروژه هاي درون و برون شهري توسط متخصصان صنعت قير كشور مورد بررسي قرارگرفت.
براساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران نيز طي روزهاي 27 تا 29 آبان با حضور دست اندركاران صنعت قير كشور برگزار مي شود.