صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: روغن های صنعتی و گریس هاراه اندازی خط تولید دی او پی DOP
مهران 6 ماه قبل

راه انداری خط تولید روغن دی او پی dop
09123960995
تولید دی اکتیل فتالاتdioctyl phthalat اماده سازی و نصب وسایل و دستگاهای مورد نیاز خط تولید روغن دیاو پی با ظرفیت مورد نیاز تهیه مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید روغن دی او پی از داخل و خارج فروش مازاد بر مصرف دی او پی تولید شده