ارمان 4 ماه قبل

روغن اسلحه هوپس
روغن اسلحه هوپس آمریکایی Hoppe’s Gun Oil
نظافت و نگهداری سلاح
از جمله تجهیزات اساسی برای حفظ و نگهداری سلاح روغن و لوازم تنظیف است .
بسیاری از تیراندازان حرفه ای نیاز به تمیز کردن لوله تفنگ نمی بینند
مگر بعد از تیراندازی زیاد و زمانی که حس می کنند انباشته شدن بیش از حد لوله باروت در لوله باعث انحراف گلوله به هدف می گردد .
امروز لوازم و مایعات گوناگونی برای تمیز کردن تفنگ در بازار وجود دارد
این مایعات مواد شیمیایی دارند که براحتی دود باروت و زنگ زدگی و غیره را بر طرف می کنند .
روغن اسلحه هوپس آمریکایی
نکات نظافت سلاح
روغن اسلحه هوپس آمریکایی
هنگام تمیز کردن تفنگ ساچمه زنی یا گلوله زنی باید سمبه چوبی یا فلزی یا نخی را از پایین لوله یا همان جهت حرکت ساچمه با گلوله وارد کرد
و نه از بالای لوله تفنگ چرا که این عمل باعث آسیب رساندن به خان در قسمت فوقانی لوله با گلوله شده
و موجب انحراف گلوله به هنگام تیراندازی خواهد شد
بعد از دو یا سه بار تمیز کردن لوله به کمک سمبه و مواد شیمیایی پاک کننده لوله و سایر قسمتهای بیرونی تفنگ را باید با پارچه تمیز و خشک کرد .
بهتر است سالی حداقل یک بار تمامی قسمتهای مختلف تفنگ را جدا و پیاده و تمیز نمود
در بعضی از تفنگها جدا کردن قطعات ساده است که قسمتی هم باید توسط تفنگ ساز متخصص انجام گیرد .
مثلاً با آوردن تفنگ از مکان بسیار سرد به اتاق گرم با تغییر ناگهانی درجه سرما و گرما در تمام قسمتهای تفنگ و همجنین دوربین تفنگ رطوبت ایجاد می شود.
روغن اسلحه هوپس
بهترین کار جهت پیشگیری از این وضعیت آن است که
تفنگ را نخست در یک اتاق بدون درجه حرارت یا داخل جعبه تفنگ گذاشت و بعد از مدتی آن را به داخل اتاق گرم برد .
در چند سال اخیر تفنگهای ساچمه زنی و گلوله زنی و با قنداقهای سنتتیک و لوله های ضد زنگ به بازار آمده اند
با این ویژگی که فاقد قنداق چوبی می باشند سرما و گرما تاثیری در آنها ندارد
هوای گرم و سرد در چوب قنداق اثر گذاشته و باعث انحراف مسیر گلوله می شود .
بدیهی است که سرما و گرما و رطوبت هوا در لوله ضد زنک بی تاثیر می باشد .