زکریا 6 ماه قبل

روغن پیرولیز
09123960995
مصارف زیادی در صنعت دارد. پایه‌های سوخت یکی از مصارف اصلی روغن پیرولیزی است. در ضمن در صنعت کشتی‌رانی از روغن‌های پیرولیزی به‌عنوان سوخت کشتی‌ها استفاده می‌شود. در ضمن به دلیل بالا بودن روغن آروماتیک، آروماتیک های آن بطور جداگانه در صنایع پتروشیمی قابل استفاده است.