صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: روغن های صنعتی و گریس هاساخت دستگاه تصفیه روغن سوخته09123960995
زکریا 6 ماه قبل

 

دستگاه تصفیه روغن سوخته
09123960995

دستگاه تصفیه روغن سوخته بدون اسید . . این شرکت طراحی و ساخت کارخانه تصفیه روغن سوخته به روش کاملاً جدید که ساده و هزینه کم می باشد انجام می دهد. در این روش تصفیه از اسید سولفوریک استفاده نمی گردد و همچنین ساده تر و اقتصادی تر از روشهای قبلی می باشد. ضمناً این شرکت آماده است کارخانه های تصفیه روغن اسیدی را با هزینه پایین تغییر داده و روش جدید را در آنها پیاده نماید.