صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیساخت و طراحی دستگاه تصفیه روغن به روش سانتریفیوژ
مهیا 4 ماه قبل

ساخت وطراحی و اجرا پالایشگاه و مینی پالایشگاه
09123960995
ساخت وطراحی هیدروکربنهای سبک وسنگین
ساخت وطراحی دستگاههای تصفیه روغن
به روش تقطیر اتمسفر، سانتریفیوژ برای اولین بار درایران وخاورمیانه
با شما همراهیم از زمان دریافت مجوزات وخرید زمین تا زمان بهره برداری وبسته بندی وتاییدیه استاندارد
طراحی واجرا بلند ینگ انواع روغن
طراحی واجرا انواع گریس
طراحی واجرا انواع بویلرروغن داغ ازظرفیت 100کیلوکالری الی 5میلیون کیوکالری
طراحی واجرا انواع مبدلهای حرارتی وسرمایی
طراحی واجرا مینی پالایشگاه بنزین بااکتان 80 به رو‌ش بازیافت
تمامی مراحل :
امکان قرار داد بصورت فقط طراحی R&D
امکان قرار داد بصورت فقط اجرا EPC
امکان قرار داد بصورت طراحی، نصب، اجرا R&D, EOPC
مشاوره رایگان
لازم به ذکر است درصورت عقد قرار داد امکان بازدید