صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: روغن های صنعتی و گریس هاطبقه بندی سطوح کیفیت روغن های صنعتی
محمد مهدی 6 ماه قبل

روغن های صنعتی و انواع طبقه بندی آن
روغن های صنعتی و انواع طبقه بندی آن
 

  • طبق بندی روغن های صنعتی براساس گرانروی

این طبقه بندی بیشتر براساس طبقه بندی درجه های گرانروی ISO انجام می‌ شود که در واقع گرانروی روغن در 40 درجه سانتیگراد با تغییرات مجاز (10 – + ) درصد است.
درجه گرانروی ISO روغن های صنعتی که مقایسه آن با سایر درجه بندی های گرانروی در صفحه بعد به طور کامل توضیح داده شده است ، به صورت تقریبی نشان دهنده میانگین تغییرات مجاز گرانروی روغن برحسب سانتی استوک (cSt) در 40 درجه سانتی گراد است.

  • طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های صنعتی

به علت تنوع بسیار زیاد در موارد مصرف و سطوح کیفیت روغن های صنعتی ، ذکر استانداردهای آنها در اینجا امکان پذیر نیست و در مورد هر روغن خاص به طور جداگانه شرح داده شده است. بسیاری از استانداردهای روغن های صنعتی توسط سازندگان معتبر دستگاه های صنعتی تدوین شده است و مورد قبول عموم نیز قرار گرفته اند.