صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پمپ های تصفیه روغنفرآیند تصفیه روغن موتور سوخته – مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی – ایطرح ماشین آلات
ارمان 6 ماه قبل

فرآیند تصفیه روغن موتور سوخته – مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی
09123960995

فرایند تصفیه روغن کار کرده

 

روغن پایه
روغن پایه به روغنی گفته می شود که به عنوان یک پایه برای روانکار محسوب می شود . و پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی بدست می آید.
روغن هاي کارکرده به طور کلی محتوي آب ، گرد و غبار ، فلزات سبک و سنگین ، انواع کثافات محیطی ، مواد شیمیائی و افزودنی هاي صنعتی هستند که در مراحل مختلف بازیافت کلیه مواد زائد را از آن خارج و مجددا روغن را به شکل اولیه خود ( روغن پایه ) برمیگردانیم .
مراحل مختلف بازیافت شامل موارد زیر است : فیلتراسیون روغن سوخته سرد ، آبگیري ، حرارت دهی ، افزودن مواد شیمیایی و سپس عبور دادن روغن داغ از سیستم فیلتر پرس میباشد .
کلیه روش هاي تصفیه روغنهاي کارکرده ( اسیدي یا غیر اسیدي ) می توانند بین 70 الی 90 درصد نا خالصی هاي روغن کار کرده را تصفیه و آنرا به شکل اولیه خود ( روغن پایه ) در آورند .
جهت بازیافت روغن کارکرده ( سوخته ) روشهاي مختلفی از جمله روشهاي تقطیر ، هیدروژناسیون ، اسیدي ، قلیایی و … در دنیا وجود دارد که سه روش ذیل عمده ترین روشهاي بازیافت روغن سوخته (کارکرده) می باشند.
1) تصفیه با اسید موسوم به روش اسیدي
2 ) تصفیه با خاك رنگبر (روش خاك)
3 ) روش تقطیر کامل
روش اسیدي
این روش یک متد 3 مرحله اي به شرح ذیل می باشد.
الف – تقطیر اولیه : حرارت تا حدود (360) درجه سانتیگراد
ب- اسید واش یا سرد نمودن روغن و میکس آن با حدود %8 وزنی اسید سولفوریک و جداسازي لجن اسیدي پس از دو روز
ج- تقطیر ثانویه و حرارت تا حدود 320 درجه سانتیگراد و میکس با خاك رنگبر حدود % 12 و پس از آن کاهش دماي روغن و ارسال به فیلتر پرس.
این روش سه دسته تاسیسات لازم داشته و مصرف انرژي آن نیز بالا بوده و لجن اسیدي بزرگترین معظل آن بوده که هم اکنون به علت مخالفت شدید محیط زیست و مصرف انرژي بالا و 3 مرحله بودن و سرمایه گذاري اولیه بالا در حال منسوخ شدن می باشد. در این روش فرایند تصفیه روغن سوخته حدود 4 روز زمان لازم دارد.
روش خاك
این روش یک روش تک مرحله و فقط شامل قسمت (ج) روش اسیدي می باشد.
در این روش روغن کارکرده به همراه یک ماده افزودنی و خاك رنگبر ارزان قیمت همزمان وارد دیگ پخت می گردد و فقط پس از یکبار حرارت دادن ، طی یک مرحله تولید به پایان رسیده ، سبکها جدا می گردند و مابقی که شامل روغن و خاك رنگبر می باشد به فیلتر پرس فرستاده می شود و بعد از جداسازي خاك ، روغن پایه به دست می آید .
در این تکنولوژي به سرمایه گذاري اولیه کمتري نسبت به روش اسید و تقطیر نیاز است . این تکنولوژي در حال جایگزینی روش اسیدي می باشد. تک مرحله اي بودن ، مصرف انرژي و نیروي کار کم ، سرمایه گذاري اولیه کمتر نسبت به روش اسیدي و نداشتن لجن اسیدي از مزایاي مهم آن است و از نظر کمی و کیفی قابل رقابت با روش اسیدي می باشد. در این روش مصرف خاك رنگبر ارزان حدود %23 می باشد. کل فرایند تصفیه در این روش کمتر از یک روز است شرکت قطران شهاب نیز با بهره گیری از همین روش اقدام به تصفیه روغن های کار کرده و تولید روغن های پایه با برند جردن jordanنموده است.
کلمات کلیدی : روغن پایه، روغن تصفیه مجدد، قطران شهاب، جردن