صفحه ی اصلی سوالاتقیمت انواع روغن موتور صنعتی امروز
وزیری 6 ماه قبل

قیمت انواع روغن موتور  1400
20 روز پیش

در این مقاله:

 • قیمت انواع روغن موتور آترود
 • قیمت انواع روغن موتور آیسین
 • قیمت انواع روغن موتور آدینول
 • قیمت انواع روغن موتور الف
 • قیمت انواع روغن موتور اسپیدی (سپاهان)
 • قیمت انواع روغن موتور ایرانول
 • قیمت انواع روغن موتور بهران
 • قیمت انواع روغن موتور پارس
 • قیمت انواع روغن موتور بیزول
 • قیمت انواع روغن موتور بهتام روانکار
 • قیمت انواع روغن موتور پروفی کار (روغن های روانساز دماوند)
 • قیمت انواع روغن موتور توتاچی
 • قیمت انواع روغن موتور توتال
 • قیمت انواع روغن موتور تویوتا
 • قیمت انواع روغن موتور سایکلون
 • قیمت انواع روغن موتور شل
 • قیمت انواع روغن موتور کاسپین
 • قیمت انواع روغن موتور کاسترول
 • قیمت انواع روغن موتور لوکینی (شرکت اتحاد روانکاران ایران)
 • قیمت انواع روغن موتور لوبریفنت (آمیتیس شیمی کار)
 • قیمت انواع روغن موتور لیکومولی
 • قیمت انواع روغن موتور ولوو لاین
 • روغن موتور دوباره گران شد!
 • نحوه شکایت از گران فروشی روغن موتور
 • افزایش روغن تقلبی در بازار
 • مجوز افزایش قیمت روغن صادر شد
 • روغن موتور خودرو چیست؟
 • افزودنی‌های روغن موتور
 • استاندارد API چیست؟
 • زمان تعویض روغن موتور
 • روغن سوزی خودرو
 • رنگ روغن موتور خودرو
 • روغن هیدرولیک خودرو
 • راهنمای انتخاب روغن هیدرولیک
 • تعویض روغن هیدرولیک

در جدول زیر، لیست قیمت پرفروش‌ترین روغن موتورهای بازار را مشاهده می‌کنید. تمامی قیمت‌ها، به‌صورت حدودی بوده و از بازار تهران جمع‌آوری شده است و ممکن است با قیمتی کمتر یا حتی با قیمتی بیشتر نیز آن‌ها را در بازار لوازم یدکی خودرو پیدا کنید.
افزایش قیمت برخی روغن موتورهای داخلی با بهانه‌های مختلف ادامه دارد و برخی روغن موتورهای خارجی که اساساً نایاب شده‌اند، در بازار قیمت مشخصی ندارند. در این بازار هنوز هم فروشندگان روغن موتور تقلبی حضور دارند.
“در لیست زیر قیمت تمامی روغن ها «به ازای 4 لیتر» آورده شده است، مگر آنکه حجم دیگری در ستون قیمت ذکر شده باشد.”
قیمت انواع روغن موتور آترود

مدل
گرانروی
قیمت بازار

های تک
10w40
340

1500 سوپر
20w50

آترومن
10w40
400 (پنج لیتری)

12000
20w50
80 (یک لیتری)

15000
20w50
95 (یک لیتری)

25000
20w50

بیشتر بخوانید:
# خرید روغن موتور
# تعویض روغن موتور
# تشخیص روغن تقلبی
# چک کردن روغن موتور
# فیلتر روغن موتور

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور آیسین

مدل
گرانروی
قیمت بازار

SN Plus
10w40
730

SN Plus
20w50
250 (یک لیتری)

SN Plus
10w30
955

SN Plus
5w20
1130

SN Plus
5w30
1200

SN plus
5w40
890

SN Plus
0w20
1130

SN Plus
0w30
640 (یک لیتری)

Sn Plus
0w40
660 (یک لیتری)

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور آدینول

مدل
گرانروی
قیمت بازار

سوپرلایت
5w30

سوپرلایت
5w40
950

C3-DX
5w30

اکونومیک
0w20
1 میلیون و 390 (5لیتر)

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور الف

مدل
گرانروی
قیمت بازار

اوولوشن 700st
10w40
640 (پنج لیتر)

اوولوشن 700st فلزی
10w40
590

اوولوشن 400st فلزی
20w50

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور اسپیدی (سپاهان)

مدل
گرانروی
قیمت بازار

پاور
10w40
200

سوپر اسپیدی
20w50

سوپرپاور
10w40
240

سوپرپاور
20w50
180

گلدن
20w50
135

سوپر گلدن
20w50
145

پلاتینیوم
10w40
300

سوپر پلاتینیوم
5w30
380

یوروپیوم
10w40
190

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور ایرانول

مدل
گرانروی
قیمت بازار

صبا
20w50
130

6000
20w50
140

8000
20w50
150

12000
20w50
155

12000
10w40
190

16000
20w50
170

تترا
10w40
310

ریسینگ
10w40
230

سوپر رونیا
5w30
470

سوپر رونیا
0w20
460

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور بهران

مدل
گرانروی
قیمت بازار

سوپر پیشتاز نیمه سنتیک
10w40
260

سوپر پیشتاز
20w50
220

پیشتاز
20w50
190

تکتاز
20w50
160

رخش
20w50
140

سوپر رانا
5w30
400

سوپر رانا پلاس
5w30
465

سوپر رانا
5w40
430

سوپر رانا
10w40
390

سوپر رانا
0w20
550

رانا
5w40

رانا
5w30
420

رانا
10w40
380

اولترا
5w30
560

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور پارس

مدل
گرانروی
قیمت بازار

فلومکس هایتک
5w40
470 (5لیتر)

فلومکس هایتک
10w40
370

فلومکس مگاتک اکو
10w40
280

فلومکس مگاتک
10w40
350

فلومکس اولتراتک
0w20

پایا
20w50

سوپرپایا
20w50

سوپرپایا+
10w40
330

سوپرپیشرو
5w30

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور بیزول

مدل
گرانروی
قیمت بازار

تکنولوژی
0w20

تکنولوژی
5w40
1 میلیون و 220

پروتکت
0w40
1 میلیون و 220

آل رند
5w40
1 میلیون و 140

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور بهتام روانکار

مدل
گرانروی
قیمت بازار

Renovation
10w40
290

Quantic
10w40
300

Quantic
20w50
185

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
 
قیمت انواع روغن موتور پروفی کار (روغن های روانساز دماوند)

مدل
گرانروی
قیمت بازار

EVOLUTION XT
10w40
420

ULTRA PERFORMANCE
10w40
370

PERFORMANCE
20w50
290

EVOLUTION XT
5w30
635

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور توتاچی

مدل
گرانروی
قیمت بازار

SN
0w20
1 میلیون و 50

Quantic
5w50
950

Quantic
5w30
1 میلیون و 50

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور توتال

مدل
گرانروی
قیمت بازار

QUARTZ
20w50
320

5000 فلزی
20w50
360

7000 فلزی
10w40
590

9000 فلزی
5w40

4×4
15w50

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور تویوتا

مدل
گرانروی
قیمت بازار

جنیون پارت
5w30
160 (یک لیتر)

جنیون پارت
15w40

جنیون پارت
20w50
270

اولترا
5w40

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور سایکلون

مدل
گرانروی
قیمت بازار

MAGMA
5w30

MAGMA
5w40
650 (5لیتر)

MAGMA
10w40
590 (5لیتر)

FX100
10w40
380

F super
20w50
280

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور شل

مدل
گرانروی
قیمت بازار

فرمولا
5w30
1 میلیون و 30

هلیکس
5w40

هلیکس HX7
10w40

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور کاسپین

مدل
گرانروی
قیمت بازار

دوگانه سوز
20w50
210

سوپر
20w50
210

سمی سینتتیک
10w40
280

فولی سینتتیک
10w40
315

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور کاسترول

مدل
گرانروی
قیمت بازار

جی تی ایکس SL
20w50
300

مگنتیک
5w30
555

مگنتیک
10w40
410

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور لوکینی (شرکت اتحاد روانکاران ایران)

مدل
گرانروی
قیمت بازار

بلو
20w50
220

سیلور
10w40
365

اولترا سیلور
10w40
410

سوپر سیلور
10w40
395

هایپو سیلور
10w40

سوپر گلد
5w30
500

سوپر گلد
5w40
470

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
 
قیمت انواع روغن موتور لوبریفنت (آمیتیس شیمی کار)

مدل
گرانروی
قیمت بازار

SL
20w50
265

SM
10w40
320

SL
10w40
350

SN
10w40
400

SN
5w30
435

SN
5w40
400

SN
0w20
640 (5 لیتری)

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور لیکومولی

مدل
گرانروی
قیمت بازار

Liechtlauf HC7
5w40
2 میلیون و 600

top tech
5w40
3 میلیون

Synthoil
0w40
2 میلیون و 400

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است. 
قیمت انواع روغن موتور ولوو لاین

مدل
گرانروی
قیمت بازار

سینو پاور
5w40

MAX LIFE
5w40
1 میلیون و 220

MAX LIFE
10w40
850

*در جدول فوق، قیمت‌ها برحسب هزارتومان است.
روغن موتور دوباره گران شد!
مرداد 1400: درحالیکه به مدت دو سال، قیمت انواع روغن موتور ثابت مانده بود اما اواسط پاییز 1399 بود که با مجوز سازمان حمایت، قیمت روغن موتور بنزینی 40% و قیمت روغن موتور دیزلی نیز 50% افزایش یافت. ولی حالا که هشت ماه از آن تاریخ گذشته، روغن‌سازان همچنان درحال زیان‌دهی هستند و به همین دلیل نیز سازمان حمایت، برای دومین‌بار در یکسال اخیر، مجوز افزایش قیمت‌ها را برای روانکارهای موتوری صادر کرده است.
آقای سعادتی‌نژاد (رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر تهران) گفته که درخواست تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت‌ها در حدود 72 تا 82 درصد بود اما بعد از بررسی سازمان حمایت، مجوز افزایش 41 درصدی قیمت‌ها را صادر کرده‌اند که از تاریخ 4 مردادماه 1400 اعمال می‌شود.
نحوه شکایت از گران فروشی روغن موتور
آذر 99 | آقای اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، با اشاره به صدور مجوز افزایش قیمت روغن موتور که توسط ستاد تنظیم بازار و در اواسط آبانماه 99 ابلاغ شد، گفته که فروشندگان روغن موتور اگر با قیمت بالاتری اقدام به فروش کنند، جریمه می‌شوند و در صورت تکرار نیز امکان پلمپ برای آنها وجود دارد.
آقای اسفنانی همچنین از شهروندان خواسته تا در صورت مشاهده گران‌فروشی روغن موتور، از طریق سامانه تلفنی 135 متعلق به سازمان تعزیرات یا از طریق سامانه تلفنی 124 متعلق به وزارت صمت، تماس بگیرند و شکایت خود را ثبت کنند.
افزایش روغن تقلبی در بازار
آبان 99 | آقای نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، خبر داده که بعد از افزایش قیمت رسمی روغن موتور، متاسفانه تولید و توزیع روغن موتور تقلبی نیز در بازار افزایش یافته است.
روغن موتور تقلبی که استفاده از آنها ممکن است زیان 10 تا 40 میلیون تومانی به موتور خودروها وارد کند، حالا به یکی از دغدغه‌های اصلی مالکان خودروها تبدیل شده چراکه هم‌اکنون 45% شکایت‌هایی که به دست اتحادیه تعمیرکاران خودرو می‌رسد، درباره «روغن موتور تقلبی» است.
مجوز افزایش قیمت روغن صادر شد
آبان 99 | بیش از 200 کارخانه تولیدکننده روغن موتور در ایران، سالانه می‌توانند بیش از یک میلیون تن روغن موتور تولید کنند. به عبارت دیگر، آنها می‌توانند یک میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند. حالا در شرایطی که حتی شیوع کرونا هم نتوانسته میزان صادرات روغن موتور را کاهش دهد، باخبر شده‌ایم که سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت روغن موتور را به تولیدکننده‌ها ابلاغ کرده است.
طبق این مجوز سازمان حمایت، قیمت روغن موتورهای بنزینی تا 40% و قیمت روغن موتورهای دیزلی نیز تا 50% افزایش می‌یابند. 

روغن موتور خودرو چیست؟
همانطور که آب در بدن انسان وظیفه‌ جابجایی حیاتی را بر عهده دارد، برای یک خودرو هم این روان کننده‌ها هستند که انتقال نیرو را میسر می‌سازند. یک سیستم مکانیکی همچون خودرو، علاوه بر نیروی محرک، احتیاج به شرایطی دارد که در آن مقابل اصطکاک، خوردگی و آلودگی حفاظت شود، این کار وظیقه‌ روانسازهاست.
با وجود حالت‌های مختلف روانسازی از جمله روانسازهای خشک که می‌توان به گرافیت و تفلون‌ها اشاره کرد، روانسازهای مایع و به خصوص روغن‌ها اکثریت مسئولیت روانسازی را بر عهده دارند. می‌توان متصور شد روغن‌ها که عموما از شاخه‌های هیدروکربنی و افزودنی‌های آلی و معدنی ساخته می‌شوند، در هر کجای دنیا که دو فلز بر هم می‌سایند، حضور دارند.
تا پیش از ترویج روغن‌ها با پایه نفتی، مهندسان از روغن‌های حیوانی همچون روغن نهنگ برای روانسازی استفاده می‌کردند، اما امروزه دریایی از تنوع روغن‌های روانساز پیش روی ماست. 
افزودنی‌های روغن موتور
به طورکلی مهم‌ترین خاصیت متمایز روغن‌های همان گرانروی آنهاست که قابلیت طراحی روغن‌کاری را به مهندسین می‌بخشد، اما تنها کاربرد روغن دیگر نها روانسازی نیست. امروزه با افزودنی‌های جدید می‌توان علاوه بر تثبیت گرانروی‌ها انتظارات بیشتری از روغن داشته باشیم. در نهایت می‌توان متصور شد از 0.1 درصد تا 30 درصد از کل حجم روغن، از افزودنی‌ها تشکیل شده است.
افزودنی‌های روغن موتور، در سه دستهی کلی هستند:

 • بهبود دهنده‌های خواص روغن
 • کاهنده‌های خواص نامطلوب
 • افزودنی‌هایی که باعث ایجاد خواص جدید در روغن می‌شوند

استاندارد API چیست؟
گاهی حروفی روی ظروف روغن موتور دیده می‌شود که بیانگر افزودنی‌های موجود در روانکار هستند. این افزودنی‌ها قابلیت‌های روغن را بالا برده و گاها خواص جدیدی به آنها می‌بخشد.
اما در مبحث روغن موتور نمی‌توان اظهار داشت که هرچه روغن گران‌تر و پیچیده‌تری برای خودرو انتخاب کنیم به سلامت خودر کمک کردیم. در واقع روانکارهای به‌روزتر برای موتورهایی با طراحی قدیمی، تفاوتی با روان‌کارهای همسن و سال خود نمی‌کنند.
استاندارد API روغن‌ها را بر حسب تکنولوژی‌های اخیر پیشرانه‌ها به صورت زیر دسته‌بندی می‌کند:

نوع استاندارد API
سال ساخت خودرو

*SP
2010 و جدیدتر

SN
مدل 2020 و قدیمی‌تر

SM
مدل 2010 و قدیمی‌تر

SL
مدل 2004 و قدیمی‌تر

SJ
مدل 2001 و قدیمی‌تر

*استاندارد SP در می 2020 و برای خودروهای اتانولی، تعریف شده است.
زمان تعویض روغن موتور
پس از انتخاب روغن مناسب برای خودروی‌تان با توجه به نیازهای موتور، قدم بعدی، بررسی دوره‌ای روغن موتور در فواصل منظم است. از مایعی که در قلب خودروی شما جاریست می‌توان انتظار داشت بیانگر بسیاری از شرایط کارکرد موتور شما باشد.
برای پیدا کردن فواصل تعویض روغن موتور، بیشتر از همه پیشنهاد می‌شود به دفترچه‌ راهنمای خودرو مراجعه کنید اما در صورتی که از روغن‌های متفاوت از آنچه در دفترچه ثبت شده استفاده می‌کنید، حتما از سرویس‌کار راهنمایی بگیرید.
طول عمر اکثر روغن‌ها سه ماه یا 5000 کیلومتر است (هرکدام زودتر فرا برسد)، اما در شرایطی که از روغن‌های سینتتیک با کیفیت استفاده می‌کنید، می‌توان انتظار حداکثر فاصله‌ زمانی 5 ماه یا 10000 کیلومتر را هم داشت. خالی از لطف نیست اشاره کنیم برای برخی از تولیدکنندگان همچون توتال، رقم ذکر شده روی محصول (مثلا کوارتز 5000) بیانگر میزان ساعت کارکرد روغن موتور است.
»» نشانه‌های مهم تعویض روغن موتور
روغن سوزی خودرو
به طور کلی نباید انتظار داشت هنگام تخلیه، همان میزان روغنی که در سرویس قبل وارد موتور شده را خالی کنید. در سالم‌ترین شرایط موتور و سیستم روغن‌رسانی هم، به علت وجود سوپاپ‌هایی که در میل لنگ تعبیه شده، مقداری از روانکار که به دلیل گرما تبخیر شده، خارج می‌شود. اما اگر میزان حجم کاهش یافته، زیاد باشد خودروی‌تان را حتما برای بررسی به تعمیرگاه ببرید. دلایل کم کردن روغن می‌تواند صرفا مسائل کانال‌های روغن‌رسانی و جمع شدن روغن و یا مشکلات پیستون باشد.
اگر خوردرویتان لکه‌های روغن به جا می‌گذارد، احتیاج است که کارتل، کاسه نمدهای میل‌لنگ، اویل پمپ، فیلتر روغن، کاسه نمد میل سوپاپ و اطراف سرسیلندر را بازرسی کنید. در عین حال اگر کم کردن روغن بدون لکه‌گذاری باشد، احتمال روغن‌سوزی خودرو نیز می‌رود.
مشکوک شدن به روغن سوزی در صورت خروج دود آبی از اگزوز و استشمام بوی روغن سوخته بی‌راه نیست.
همچنین اکثر مسائل گردش روغن از جمله کاهش فشار روغن را از طریق چراغ استپ و چراغ روغن متوجه خواهید شد ولی در صورت داغ کردن خودرو و اطمینان از سیستم خنک‌کننده و احتراق، بهتر است نگاهی به شرایط روغن و گردش روغن نیز بیاندازید.
در عین حال مشکلاتی از قبیل ناکینگ و ضربه داشتن موتور در حالت خلاص می‌تواند از مسائلی باشد که مشکل سیستم روانکاری به وجود می‌آورد.
رنگ روغن موتور خودرو
سیاه شدن روغن در شرایطی که کیفیت سوخت آن‌قدرها هم خوب نیست اتفاق عجیبی نیست، در عین حال سیاه شدن روغن در واقع نشان‌دهنده‌ اثربخش بودن روغن و تمیزکاری مناسب آن است. اما اگر روغن شما بیش‌ از حد، سیاهی جذب کرده و اخیرا در دمای بالاتری کار می‌کند، شاید بهتر باشد زودتر از موعد آن‌را تعویض کنید.
در انتها برای اطمینان بیشتر به علائمی که از روغن دریافت می‌کنید و سلامت هرچه بیشتر روانکاری و در نهایت موتور، می‌بایست در هر بار تعویض روغن فیلتر روغن را هم عوض کنید.
روغن هیدرولیک خودرو
استفاده‌ روغن‌ها در سیستم فرمان و تعلیق برخی از خودرو‌ها، علاوه بر روانسازی، برای انتقال قدرت نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال در سیستم هیدرولیک فرمان، پمپ هیدرولیک با افزایش فشار روغن، باعث کاهش نیروی لازم برای گرداندن غربیلک فرمان می‌شود.
در این سیستم‌ها احتیاج به روغنی با حداقل تراکم‌پذیری است. روغن‌های هیدرولیک عموما روغن‌های معدنی یا سیلیکونی می‌باشند که از جهات بسیاری به روغن‌ گیربکس اتوماتیک مشابهند.
راهنمای انتخاب روغن هیدرولیک
از شاخص‌های قابل توجه هنگام انتخاب روغن هیدرولیک، گرانروی و دمای قابل استفاده (به عنوان مثال LHM از شرکت توتال، در دمای منفی 63 درجه کاملا جامد می‌شود.) آن است که پیشنهاد می‌شود همیشه به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه شود.
در عین حال حروفی هچون LHM-PSA و DEXRON-GM استانداردهایی است که خودروسازان اروپایی و آمریکایی برای استفاده در خودروهای‌شان مشخص کرده‌اند و تولید کنندگان هنگام تولید موظف به رعایت موازین خاصی برای استفاده اخذ این استاندارد می‌باشند.
افزودنی‌های مورد استفاده برای روغن هیدرولیک، به افزایش جذب رطوبت، تنظیم بازه‌ی PH، مقاوم‌تر شدن در برابر اکسایش و افزایش مقاومت فیلم روغن کمک می‌کنند.
تعویض روغن هیدرولیک
 قابل ذکر است که هرگونه تغییر رنگ و تغییر در شفافیت و افزایش یا کاهش میزان گرانروی، نیازمند تعویض روغن گیربکس می‌باشید و در صورت مشاهده‌ حباب زیر درپوش روغن هیدرولیک پیشنهاد می‌شود برای معاینه سیستم هیدرولیک به تعمیرگاه مراجعه کنید.
علاوه برتغییر شرایط روغن می‌توان از روی صدای پمپ هیدرولیک به سلامت آن پی برد. به گوش رسیدن صدای زوزه گاها به معنای کاهش سطح روغن و وجود ایراد در پمپ یا سیستم لوله‌کشی است.