صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیقیمت دستگاه تصفیه روغن سوخته صنعتی
وزیری 4 ماه قبل

قیمت دستگاه تصفیه روغن سوخته صنعتی
قیمت دستگاه تصفیه روغن سوخته صنعتی
روغن پایه صادراتی و دستگاه تصفیه روغن سوخته یا تصفیه روغن سوخته صنعتی بر اساس نیاز شرکت های تصفیه روغن طراحی تولید و ساخته می شود که این قیمت دستگاه تصفیه روغن بستگی به تناژ دستگاه مثلا ۷۰۰۰ تن یا ۲۰۰۰ تن کاملا متفاوت است و البته ذکر این نکته هم خیلی مهم است که این دستگاه برای فرایند اسیدی استفاده شود یا برای فرایند تقطیری استفاده گردد.
قیمت دستگاه تصفیه روغن به طراحی اولیه سیستم های تصفیه و کارخانه تصفیه روغن موتور سوخته نیز دارد زیرا ظرفیت کارخانه و فرایند تصفیه روغن در شرکت های تصفیه روغن متفاوت است و این دلیل اصلی این اختلاف قیمت می باشد. و البته استفاده از تکنولوژی های روز و برتر در ساخت و فروش دستگاه تصفیه روغن صنعتی نیز قطعا در هزینه تمام شده تاثیر زیادی دارد.