صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتقیمت های روغن پایه صادراتی ایران
مهیا 2 هفته قبل

قیمت های روغن پایه صادراتی ایران همچنان در قیمت مناسبی قرار دارند.
مطابق با داده های آیسیس، قیمت روغن پایه صادراتی از مبدا ایران در ماه گذشته به 718 دلار  رسید که در دو سال گذشته بی سابقه بوده و در هفته اخیر نیز با کمی کاهش نسبت به سقف قیمتی خود 708 دلار معامله شده است(كارگزاري بانك صنعت و معدن).