صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیلیست قیمت روغن پایه تیر ماه سال1401
وزیری 2 هفته قبل

لیست قیمت روغن پایه تیر ماه سال1401
لیست قیمت انواع روغن پایه
 
لیست قیمت انواع روغن پایه (تصفیه)

ردیف

شرح محصول

واحد

بسته بندی

محل تحویل

قیمت (ریال)

قیمت جدید

1

روغن پایه تصفیه فلش 120

کیلوگرم

فله

تهران

 

تماس بگیرد

2

روغن پایه تصفیه فلش 150

م کیلوگر

فله

تهران

 

 

3

روغن پایه تصفیه فلش 170

کیلوگرم

فله

تهران

 

 

4

روغن پایه تصفیه فلشsn150

کیلوگرم

فله

تهران

 

 

5

روغن پایه تصفیه فلش sn350

م کیلوگر

فله

تهران

 

 

6

روغن پایه تصفیه فلش sn900

کیلوگرم

فله

تهران

 

 

7

روغن پایه تصفیه فلش sn500

م کیلوگر

فله

تهران

 

 

8

فروش روغن سوخته

کیلوگرم

بشکه

تهران

 

 

 
لیست قیمت انواع روغن پایه (دست اول)

ردیف

شرح محصول

واحد

بسته بندی

محل تحویل

قیمت (دلار)

1

روغن پایه SN100

کیلوگرم

فله

تهران

 

2

روغن پایه SN150

م کیلوگر

فله

اصفهان

870$

3

روغن پایه SN3500

کیلوگرم

فله

تهران

 

4

روغن پایه SN500

کیلوگرم

فله

اصفهان

1100$

5

روغن پایه SN650

م کیلوگر

فله

تهران

 

6
روغن پایه SN650

کیلوگرم

فله

تهران

 

7
روغن پایه ترکمنستان SN180

تن

فله

FOB
send L.O.I

8
روغن پایه ترکمنستان SN350

تن

فله

FOB
send L.O.I

9
روغن پایه روسیه SN500

تن

فله

FOB
send L.O.I

10

صادراتی روغن پایه SN100

تن

فله

FOB
send L.O.I

11

صادراتی روغن پایه SN150

تن

فله

FOB
send L.O.I

12

صادراتی روغن پایه SN350

تن

فله

FOB
send L.O.I

13
صادراتی روغن پایه SN900

تن

فله

FOB
send L.O.I

14

صادراتی روغن پایه SN500

تن

فله

FOB

send L.O.I

 
قابل توجه خریداران محترم قیمت فوق تقریبی می باشد عوامل مقدار سفارش ونحوه پرداخت و محل تحویل ونحوه فلکسی وبشکه وظروف دیگر اضافه می شود))بسته بندی و آنالیز مواد ونوسانات بازار  برقیمت محصولات موثر می باشد.
خرید وفروش  روغن پایه seller base oil
واحد بازرگانی خارجی شرکت صنعت پویا آماده همکاری تولیدکنندگان و تجاری داخلی وخارجی جهت تامین مواد ذیل با شرایط مناسب قیمت و تحویل بی واسطه در پالایشگاه و کارخانه یا تحویل در مرز یا تحویل بصورت FOB بنادر ایران می باشد
فروش روغن پایه معدنی دست اول SN1500 ,SN350,SN500,SN6500
فروش روغن پایه واردتی سینیتک
فروش روعن پایه تصفیه دوم SN100 الی SN500
فروش روغن 10 با فلش 100الی 170
صادرات انواع روغن پایه (پارس وسپاهان و…)
بزرگترین تامین کننده انواع روغن پایه درکشور
خریدوفروش روغن سوخته در تناژ بالا
فروش انواع روغن موتور وگریس های داخلی وخارجی