ارمان 3 ثانیه قبل

مراحل ساخت دیگ بخار:
تهیه نقشه فنی مطابق استاندارد ملی ایرانتهیه متریال دیگ بخار مطابق نقشه فنیانجام مراحل برشکاری و سوراخکاری ورق های دیگ بخار و انجام مراحل عملیات نورد و مونتاژ اولیهشروع مراحل جوشکاری مطابق دستورالعمل های تایید شده واحد تولید دیگ بخاربازرسی فنی جوش های دیگ بخار و انجام آزمایش های غیر مخرب (RT-UT-PT-VT) توسط شرکت های مورد تاییدقراردادن لوله های پاس های مختلف دیگ بخار و انجام جوشکاری های مربوطهنصب نازل ها و اتصالات دیگ بخار و انجام جوشکاری هاانجام تست هیدرواستاتیک با آب و در ۱.۵ برار فشار طراحی دیگ بخارانجام مراحل عایق کاری و ایزولاسیون داخلی و خارجی دیگ بخارانجام روکش کاری و نصب تجهیزات و لوازم پکیج دیگ بخار   در پایان پس از انجام مراحل فوق نوبت به بازرسی و تست بویلر می رسد. این قسمت از اهمیت ویژه ای در بین خریداران دیگ دارا می باشد. بویلر چگونه ساخته می شود بازرسی دیگ بخار و آب داغ و مخازن تحت فشار فرآیند بازرسی دیگ بخار و دیگ آبگرم – آبداغ حین ساخت مطابق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران دارای استانداردهای اجباری به شماره ۴۲۳۱ و ۷۹۱۱ می باشد.برای حصول اطمینان از اینکه مواد مصرفی، ساخت و آزمایش ‏ها از تمامی جهات مطابق استاندارد های ملی مذکور انجام شود، بازرسی‏های کافی و دقیق باید انجام گیرند.بنابراین بر اساس استاندارد اجباری به شماره ۴۲۳۱ و ۷۹۱۱ هر بویلر در طول فرآیند ساخت باید توسط شرکت های بازرسی رسمی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران که دارای گواهی معتبر از طرف سازمان ملی تایید صلاحیت ایران هستند، مورد بازرسی قرار می گیرد. معرفی شرکت معتبر بازرسی حین ساخت مورد تایید سازمان ملی استاندارد: