صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیمیزان سو آوری دستگاه پیرولیز 09123960995
زکریا 4 ثانیه قبل

میزان سو آوری دستگاه پیرولیز
09123960995
دستگاه پیرولیز برای بازیافت لاستیک و پلاستیک غیر قابل مصرف استفاده می شود. این دستگاه بدون نیاز به هر گونه سوخت می تواند از گاز تولیدی خود دستگاه برای سوخت و راه اندازی خود دستگاه استفاده کند و محصول تولید شده یک نوع روغن قابل استفاده در سوخت ماشین و همچنین در مراحل بعدی استخراج اسید های فرار و آروماتیک از روغن استخراج شده می باشد. از هر تن ضایعات : ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو گرم روغن سوختی با استاندارد بالا ۲۰۰ الی  ۲۵۰کیلو دوده صنعتی ۱۰۰ الی ۱۵۰  کیلو گرم  فلزات  استخراج می شود در آمد زائی حاصل از یک تن لاستیک فرسوده به قرار زیر خواهد بود : ردیف شرح محصول قیمت پایه   ریال مقدار حاصل از یک تن پیرولیز مبلغ کل (ریال ) ۱ هیدرو کربن های سوختی ۵۰۰۰۰ ۶۰۰ کیلوگرم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ کربن بلک ۲۵۰۰۰ ۲۵۰کیلوگرم ۶/۲۵۰/۰۰۰ ۳ قلزات ۹۰۰۰۰ ۱۵۰کیلوگرم ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ جمع کل برای یک تن مواد اولیه (لاستیک-تایرماشین)   (سود ناخالص) ۴۹/۷۵۰/۰۰۰   هزینه تولید(سوخت-کارگری-سودبانکیو..)  و خرید یک تن  مواد اولیه  برابر است با ۸۰۰۰۰۰۰ریال سود خالص بدست آمده برای دستگاه : ردیف تناژ دستگاه هزینه ها (ریال) فروش (ریال) سود خالص(ریال) ۱ ۲ تن در روز ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۹۹/۵۰۰/۰۰ ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲ ۵ تن در روز ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴۸/۷۵۰/۰۰۰ ۲۴۴/۷۵۰/۰۰۰ ۳ ۱۰ تن در روز ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰   برچسب ها :