صفحه ی اصلی سوالاتواحد تقطیر در خلا
وزیری 4 ماه قبل

 

واحد تقطیر در خلا
09123960995

برج تقطیر خلا

تقطیر با خلا به منظور جداسازی بیشتر ته مانده های برج تقطیر اتمسفریک استفاده می شود. اساس کار جداسازی در برج تقطیر خلا مانند برج تقطیر اتمسفریک است و واحد تقطیر خلا را می توان کامل کننده تقطیر اتمسفریک در نظر گرفت.در این برج جهت جلوگیری از شکست حرارتی در دما های بالا و صرفه جویی در زمان و انرژی،  از کاهش فشار استفاده می شود.
خروجی کف برج اتمسفری بعد از گرم شدن تا دما حدود 400 درجه وارد برج وکیوم می شود.فشار این برج حدود 25mmhg می باشد که توسط پمپ های اجکتور ایجاد می شود.
محصولات خروجی از قسمت تقطیر وکیوم عبارتند از:
گازوییل سنگین و سبک
گازوییل سنگین موم دار(خوراک واحد آیزومکس)
ماده اولیه روغن
وکیوم باتوم که خوراک واحد اسفالت سازی و کاهش گرانروی می باشد.

 نشت یابی هلیومی واحد تقطیر خلا
برج تقطیر خلا در صورت داشتن نشتی به علت دو جداره بودن یافتن محل نشتی بدون روش های جدید نشت یابی غیر ممکن خواهد بود.
 وجود نشتی و مکیدن اکسیژن هوا به داخل برج باعث شکست خلا می شود.علاوه بر آن وجود نشتی در جداره ها کنترل دمایی و حرارتی مطلوب برج را از دست ما خارج می سازد و در نهایت باعث کاهش کیفیت محصول برج و وجود اکسیژن در نمونه محصول می شود.