زکریا 6 ماه قبل

وضعیت روغن تصفیه دوم در جهان

روغن پایه تصفیه دوم ۵ درصد بازار روانکار را تشکیل می دهد، تقاضای جهانی روانکار در سال ۲۰۰۹ میزان ۳۳ میلیون تن بوده است، میزان روغن سوخته بالقوه ۲۲/۴ میلیون تن بوده که میزان روغن سوخته جمع اوری شده ۱۶/۵ میلیون تن و میزان روغن سوخته تصفیه شده ۲/۶ میلیون تن بوده است که از این میزان روغن پایه تصفیه دوم تولید شده ۱/۶ میلیون تن بوده و مابقی صرف تولید سوخت شده است.
Picture1
 
موارد استفاده از روغن سوخته در هر منطقه به طور مشخصی متفاوت است، در اروپا بیشتر روغن سوخته تصفیه دوم شده و روغن پایه از آن تولید می شود.
Picture2

اروپا بیشتر از ۴۰ درصد روغن پایه تصفیه دوم جهانی را تامین می کند
Picture3

با بهبود تکنولوژی تصفیه دوم حدود ۲۰ درصد روغن پایه تصفیه دوم به صورت گروه دو تولید می شود
Picture4

رشد صنعت تصفیه دوم به قوانین حمایتی وابسته است، در اروپای غربی قویترین قوانین برای جمع آوری و دفع روغن سوخته وجود دارد، که باعث می شود تصفیه دوم ترجیح داده شود، در آمریکای شمالی قوانین قوی برای جمع آوری و دفع روغن سوخته وجود دارد ولی به گونه ای نیست که فقط تصفیه دوم ارجحیت داشته باشد، در آمریکای جنوبی برزیل قوانین قوی دارد که تصفیه دوم را ارجحیت می بخشد، تمام روغن جمع آوری شده مناسب باید تصفیه دوم شوند، در بقیه دنیا به غیر از چند استثنا قوانینی وجود دارند ولی اجرای آنها ضعیف است.

نگرش منفی مصرف کننده به روغن تصفیه دوم عامل اصلی عدم گسترش این صنعت است، مصرف کنندگان به خصوص در آسیا روغن تصفیه دوم را برابر با جعل و تزویر، محصول تقلبی و کیفیت پایین می دانند، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده بزرگترین دلیل آن عدم آگاهی و اطلاع رسانی می باشد. دلایل عدم استفاده از روغن پایه تصفیه دوم در جدول زیر نشان داده شده است.
Picture5

سوال اساسی این است که آیا تصفیه دوم مدرن در آسیا کار خواهد کرد؟
-این صنعت بعید است که حمایت های قانونی قوی مانند آنچه در اروپای غربی یا آمریکای شمالی است را دریافت کند، تصفیه دوم در آسیا می تواند رشد کند به شرطی که با قوانین حمایتی کافی فضای  کسب و کار قوی برای آن ایجاد شود
Picture6