صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیپارامترها مهم برای تکنولوژی تصفیه دوم موفق روغن سوخته
ارمان 6 ماه قبل

پارامترها و ملاحظات برای تکنولوژی تصفیه دوم موفق

هشت قاعده اصلی برای اینکه یک تکنولوژی تصفیه روغن سوخته در حیطه تقاضاهای بازار ، صنعت و محیط زیست موفق شوند، وجود دارد؛ نبودن هر یک از این قواعد ممکن است موفقیت تکنولوژی را محدود کند.
۱- تکنولوژی سازگار با محیط زیست۱
تکنولوژی های سازگار با محیط زیست (ESTs) تکنولوژی هایی هستند که پتانسیل بهبود مشخص در عملکرد محیط زیستی نسبت به تکنولوژی های دیگر را دارند.  ESTها از محیط زیست حفاظت می کنند، آلودگی کمتری دارند، منابع را به شیوه ای پایدار استفاده می کنند، اکثر پسماند و محصولاتشان را بازیافت می کنند، و همه پسماندهای باقیمانده را به روش قابل قبول برای محیط زیست نسبت به فناوری های جایگزین اداره می کنند. ESTها فقط تکنولوژی های مستقل نیستند، آنها همچنین می توانند به عنوان مجموعه سیستم هایی تعریف شوند که می دانند چگونه فرآیندها، کالاها و خدمات و تجهیزات و همانطور روشهای مدیریتی و سازمانی برای پایداری محیط زیست را ترویج کنند.
 
از آنجاییکه عملکرد زیست محیطی تکنولوژی بستگی به تاثیرات جمعیت انسان و اکوسیستم ها و دسترسی زیرساختهای حمایتی و منابع انسانی برای مدیریت، نظارت و نگهداری تکنولوژی، همینطور پایداری دارد، تعریف تکنولوژی های سازگار با محیط زیست به معنای واقعی دشوار است. سازگاری تکنولوژی با محیط زیست همچنین تحت تاثیر عوامل زمانی و جغرافیایی می باشد، تا حدی که شاید برخی تکنولوژی ها امروز سازگار با محیط زیست باشند ولی در آینده با تکنولوژی های حتی پاکتر جایگزین شوند.
باید به این نکته توجه شود که آن چیزی که در یک کشور یا منطقه سازگار با محیط زیست است ممکن است در دیگری نباشد مگر اینکه دوباره طراحی یا به روز شود تا به صورتی مناسب نیازهای محلی را برآورده کند. بنابراین اصطلاح تکنولوژی سازگار با محیط زیست می تواند برای همه تکنولوژی ها و تبدیل آنها به تکنولوژی های سازگارتر با محیط زیست به کار رود، که گستره ای از تکنولوژی های پایه تا تکنولوژی های تماما پیشرفته را شامل می شود. این تعریف جریان چرخه حیات کامل مواد، انرژی، و آب در سیستم مصرفی و تولیدی را در بر می گیرد و همچنین حاکی از توسعه و کاربرد تکنولوژی های سازگار با محیط زیست، تحت استراتژی های مدیریت زیست محیطی جامع تر، بر اساس ویژگی های سیستم های طبیعی می باشد که شامل تنوع گونه، انعطاف پذیری، سازگاری، ظرفیت احیا، هم پیوندی، نوسانات زمانی و مکانی و غیره می باشد.
تکنولوژی تصفیه دوم نباید به محیط زیست صدمه برساند، نباید منبع عمده آلودگی باشد و نباید پسماند خطرناک تولید کند، در غیر اینصورت خودش بخشی از مشکل می باشد نه راه حل آن. در اغلب کشورها در سرتاسر جهان مقررات سختگیرانه ای برای کنترل نوع و میزان آلودگی قابل قبول وجود دارد. اینکه تصفیه مجدد خودش منبع مشخص آلودگی باشد نامطلوب و از نظر اجتماعی غیر قابل قبول خواهد بود.
۲- محصولات با کیفیت بالا
برای رقابت با تولید کننده های روغن پایه های ویرجین (کسانیکه روغن پایه را از نفت خام تولید می کنند) محصولات با کیفیت بالا و حاشیه امن بالا نیاز است. تولید محصولات با کیفیت پایین ناگزیر به تخفیف قیمت و کاهش ارزش تجاری تکنولوژی منجر خواهد شد. محصولات با کیفیت بالا از آنجاییکه نیازهای کاربردی گسترده تری را نسبت به محصولات با کیفیت پایینتر برآورده می کنند بازار بزرگتری خواهند داشت و می توانند در بازارهای بهتری فروش کنند.
علاوه بر این، با افزایش تقاضای سوخت اقتصادی، کاهش گازهای گلخانه ای، و افزایش فواصل تعویض روغن، بازار روغن پایه به سمت استفاده بیشتر از روغن پایه های گروه دو و به طور فزاینده ای روغن پایه های گروه سه حرکت می کند. بنابراین یک تکنولوژی تصفیه دوم باید بتواند به صورت اقتصادی روغن پایه های گروه دو و سه را تولید کند تا بتواند رقابت کرده و در بازارهای آینده، رقابتی باقی بماند.
۳- تداوم کیفیت محصولات
تکنولوژی باید بتواند به طور پیوسته محصولات با کیفیت بالا تولید کند. خریداران بسیار ارزشمند روغن پایه بلندرها و آمیزنده ها هستند (B&Cs) کسانیکه روغن را استفاده کرده و روغن های روانکار برای کاربرد خاص می سازنند. این B&Cها با اختلاط روغن پایه با افزودنیها روانکارهای نهایی را فرموله می کنند. این محصولات (روغن های روانکار) قبل از اینکه به بازار فرستاده شوند، یک سری تست ها را می گذرانند؛ اگر کیفیت روغن پایه به کار رفته تغییر کند و نتواند مشخصات مورد نظر را داشته باشد آنها باید دوباره مخلوط را فرموله کرده و تغییرات را جبران کنند؛ در نتیجه B&Cها تقاضای ثبات کیفیت را دارند یا در غیر اینصورت تقاضای تخفیف در قیمت پرداختی برای روغن پایه را خواهند کرد، تا وقت و هزینه ای که برای دوباره فرموله کردن روانکار نهایی صرف می کنند جبران شود.
 ۴- بازده بالای روغن پایه
روغن پایه با ارزشترین محصول تصفیه دوم است، تقریبا دو برابر قیمت نزدیکترین رقیبش، یعنی روغن سوخت را دارد. بازده بالای روغن پایه توانایی تکنولوژی برای بازیافت محصولات با ارزش از روغن سوخته را نشان می دهد و به طور غیر مستقیم بازده فرآیند را نشان می دهد. بنابراین هرچه روغن پایه بیشتری تولید شود فرآیند بهتر است، پس تکنولوژی خوب باید بازده بالای روغن پایه داشته باشد.
۵- اقتصاد
هر پروژه ای باید از نظر مالی سود آور باشد تا سرمایه گذاری، ایمن و توجیه پذیر باشد. اگرچه تصفیه دوم از نظر زیست محیطی و حفاظتی مفید است اما از نظر اقتصادی نیز باید توجیه پذیر باشد. چندین عامل وجود دارد که اقتصاد کارخانه را تحت تاثیر قرار می دهد و حیات تجاری آنرا ممکن می سازد ، که شامل مقدار و کیفیت محصولات تولیدی، هزینه های ثابت و جاری می باشد. تمام این عوامل خط خروجی شرکت را با هم تحت تاثیر قرار می دهند و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری اولیه را مشخص می کنند.
 
۶- ظرفیت عملیات با روغن های سوخته مختلف
فرآیند باید بتواند تغیرات در کیفیت مواد خام ورودی را اداره کند. تغییرات در خواص مواد ورودی می تواند کیفیت محصول و همین طور بازده و هزینه عملیات را تحت تاثیر قرار دهد. خواص روغن های سوخته بسته به نقطه جمع آوری، به طور مشخصی متفاوت هستند هرچند که فعالیت هایی برای تثبیت این تغییرات صورت می گیرد. تنوع میان انواع روغن های سوخته شامل روغن موتورهای بنزینی و روغن موتور های  گازوییلی، روغن های فلزکاری، روغن های دنده، روغن های هیدرولیک، روغن های سنتتیک و روغن های صنعتی می باشند.
۷- قابلیت ارائه آلاینده های بی خطر
روغن های سوخته معمولا توسط مواد بالقوه خطرناکی مانند حلال ها، PNAs، گلیکول ها، باقیمانده های نفتی و غیره آلوده می شوند. یک فرآیند موثر تصفیه دوم باید توانایی حذف این آلودگی ها از محصولاتش را داشته و آنها را از نظر اکولوژیکی و زیست محیطی ایمن سازد.
به جز موارد استثنایی و محدود اغلب ارائه دهندگان تکنولوژی اطلاعات زیادی درباره سرمایه موردنیاز یا هزینه های کارخانه هایشان ارائه نمی دهند، این جزییات فقط با درخواست ویژه مشتری قابل دسترسی می باشد.
به طریق مشابه فلوچارت فرآیند تکنولوژی های مختلف، جزییات هر قطعه از تجهیزات مانند موتورها، پمپ ها، جعبه دنده ها، سیستم های انتقال، اندازه تجهیزات اصلی هسته و غیره نیز به آسانی در دسترس نیستند، این جزییات نیز به صورت موردی ارائه می شوند.
۸- اداره و فرآوری باقیمانده های پسماند خطرناک
با افزایش رو به رشد آگاهی های زیست محیطی جهانی، حتی کشورهای درحال توسعه و اغلب کشورهای توسعه نیافته مقررات قانونی برای فرآوری پسماندهای باقیمانده خطرناک فرآیند روغن سوخته دارند.
تکنولوژی های نابودسازی روغن سوخته
پس از شروع در دهه ۱۹۲۰، مدیریت روغن سوخته مراحل مختلف توسعه را به خود دیده است. با پیشرفت های علم و تکنولوژی فرآیندهای مختلف در طول زمان به تدریج تکامل یافته است. اگرچه بسیاری از این تحقیقات و پیشرفت ها براثر مرگ طبیعیشان از بین رفته اند اما بسیاری از آنها به صورت یک راه حل فنی برای تهدید روغن های سوخته و اجزای خطرناک انها در آمده اند. در دوره های زمانی قبل، روغن های سوخته مناطق کم کاربرد دفن شده یا برای ارزش سوختی خودشان سوزانده می شدند. با این حال با ظهور آگاهی های زیست محیطی در سراسر دنیا، فشارهای بیشتر و بیشتری روی چنین پسماندهای خطرناکی قرار گرفته و هنجارهای زیست محیطی دقیقی در محل توسط اغلب کشورها وضع شده است.
در هند ترکیب روغن سوخته (روغن سوخته در هند روغنی تعریف شده که شامل نشتی نفت خام، امولسیون و لجن ته مخزن و روغن تشکیل شده در تاسیسات پالایشگاههای نفت یا کشتی ها بوده و می تواند به عنوان سوخت در کوره برای بازیافت انرژی استفاده شود، البته اگر این روغن سوخته ویژگیهای درج شده در بخش B برنامه ۵ قوانین HW 2008  را بعد از باز فرآوری داشته باشد) و روغن های سوخته ( چیزی که به عنوان روغن سوخته / روغن کارکرده در کشورهای دیگر شناخته می شود) مانند آنچه می باشد که در بخش A از قوانین HW سال ۲۰۰۸ آمده است.
دولت هند ویژگیهای روغن های سوخته را تحت قوانین پسماندهای خطرناک (مدیریت، اداره و جابجایی مرز انتقال)، سال ۲۰۰۸ برنامه V ]قانون ۳ (ze) و (zf)[ بخش A&B تعریف کرده است.
بخش A ویژگیهای روغن کارکرده مناسب برای بازفرآوری / بازیافت

ردیف

پارامتر

حداکثر مقدار مجاز

۱

PCBs

< 2 ppm*

۲

سرب

۱۰۰ ppm

۳

آرسنیک

۵ ppm

۴

کادمیم+کروم+نیکل

۵۰۰ ppm

۵

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای

۶%

بخش B ویژگیهای سوخت به دست آمده از روغن سوخته

ردیف

پارامتر

حداکثر مقدار مجاز

۱

رسوب

۰٫۲۵% وزنی

۲

سرب

۱۰۰ ppm

۳

آرسنیک

۵ ppm

۴

کادمیم+کروم+نیکل

۵۰۰ ppm

۵

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای

۶%

۶

مجموع هالوژن ها

۴۰۰۰ ppm

۷

PCBs

< 2 ppm*

۸

سولفور

۴٫۵% وزنی

۹

آب

۱%

* حد قابل شناسایی ۲ppm بوسیله کروماتوگرافی گازی مایع (GLC) با استفاده از شناساگر ضبط الکترون می باشد
با توجه به قوانین، هر روغن سوخته یا روغن های سوخته ای که ویژگیهای بالا را نداشته باشد در کوره های مخصوص سوزاندن یا در کوره های سیمان سوزانده می شود.