انواع روغن موتور

انواع روغن موتور

انواع روغن موتور در حال حاضر روغن موتور خودرو به ۳ نوع کلی تقسيم می شوند : الف : مينرال ( ارگانيک ) ب : سنتتيک ج : نيمه سنتتيک (Premium ) الف - مينرال : روغنی است که بر پايه نفت خام ساخته می شود و همان روغنی است که سالهاست در خودروها بکار ب ...