تصفیه روغن سوخته جایگزین اسید زنی

تصفیه روغن سوخته جایگزین اسید زنی - ساخت خط جایگزین برای اسید زنی و حذف اسید از تصفیه روغن سوخته - تصفیه روغن سوخته جایگزین اسید زنی

تصفیه روغن سوخته جایگزین اسید زنی ساخت خط جایگزین برای اسید زنی و حذف اسید از تصفیه روغن سوخته گروه مهندسی تصفیه سبز پارسیان (مهندس ابوطالبیان) ارائه دهنده یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی ها برای نوسازی و اصلاح خط بازیافت تصفیه روغن های سوخته با روش اسید واش است . روش کار: در این روش […]