تصفیه نفت و بهره برداری

تصفیه نفت و بهره برداری

تصفیه نفت و بهره برداری تصفیه نفت ، شامل عملیاتی می‌گردد که بر روی برش‌های حاصل از تقطیر نفت خام که اغلب مستقیما قابل استفاده نمی‌باشند، انجام می‌گیرد تا با حذف ناخالصی‌ها تبدیل به برشهائی با ویژگیهای استاندارد شده جهت ارائه به بازار گردند. دید کلی عملیاتی که در تولید و تصفیه نفت بر روی […]