انواع روش های تصفیه روغن سوخته

با تصفیه روغن سوخته می توانید روغن را به حالت روز اول تبدیل کرده و از آن استفاده نمایید. برای تصفیه روغن سوخته از تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود که روش های مختلفی مانند تقطیر،  هیدروژنیزاسیون اسیدی و قلیایی وجود دارد که هر یک از روش ها دارای مزیت هایی است؛ اما مهمترین مزیت آن سلامت محیط زیست است. اگر می خواهید اطلاعاتی درباره انواع روش های تصفیه روغن سوخته کسب کنید در ادامه همراه ما باشید.

مراحل تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن سوخته دارای مراحل مختلفی می‌باشد. شرکت های مختلفی در حال حاضر در ایران بازیافت و تصفیه روغن سوخته را با بالاترین کیفیت انجام می دهند. فرآیندهای مختلفی که در تصفیه روغن سوخته انجام می شود به صورت زیر است:

ابتدا باید آب و ذرات جامدی که در روغن موجود است ازطریق ته نشینی حذف شود.

برای از بین بردن گریس و موادی که در روغن وجود دارد از واکنش اسید سولفوریک استفاده می‌شود.

برای خنثی کردن محیط اسیدی از واکنش قلیایی استفاده می شود.

برای حذف صابون از مایعات حلال استفاده می شود.

برای از بین بردن رطوبت از تقطیر ساده استفاده می‌شود.

از خاک های مخصوص رنگبری می توانید برای جذب کردن ناخالصی که در روغن وجود دارد، استفاده کنید.

برای حذف کردن افزودنی های معدنی از فیلترینگ استفاده می شود.

برای بهبود رنگ روغن می توانید از هیدروژناسیون استفاده کنید.

برای رسیدن به استاندارد روغن های صنعتی می توانید از بلندینگ استفاده کنید.

 

تکنیک های بازیافت و تصفیه روغن سوخته

تکنیک هایی که مربوط به بازیافت و تصفیه روغن سوخته است به شرح زیر می باشد:

تصفیه و بازیافت روغن سوخته با استفاده از اولترافیلتراسیون

حلال پروپان

هیدروژناسیون

اسیدها و خاک معدنی

برج های تقطیر خلا فیلم نازک

خاک معدنی حلال و اسید

 

روش های تصفیه روغن سوخته

انواع تصفیه روغن به روش های مختلفی وجود دارد که به شرح زیر است:

استفاده از این روش تصفیه نسبت به سایر روش ها بسیار کاربردی تر است. در این روش ابتدا با کمک سانتریفیوژ در دمای پایین رسوبات بزرگ و آب را جدا می کنند. در مرحله بعدی آب و حلال با پیش تقطیر جدا می شوند و بعد از آن پیش تصفیه روغن با مواد شیمیایی صورت می گیرد که باعث افزایش کیفیت روغن می شود. در مرحله بعد روغن پیش تصفیه شده را به ستون جداسازی می فرستند انجام این کار باعث می شود که گازوییل های موجود در آن جدا شود.

مهمترین مرحله  که در روش اولترافیلتراسیون وجود دارد در دمای بالا صورت می گیرد و در این مرحله با استفاده از فیلترهای تیوبی که قطر کوچکی دارند روغن پلیمر و ذره های کوچک آن جدا می شوند. در پایان محصول را به بهترین صورت بهبود می دهند تا یک روغن باکیفیت تولید شود.

 

روش سنتی با استفاده از اسید سولفوریک و خام رنگبر شامل مراحلی به شرح زیر است:

– تقطیر در حرارت 150 درجه سلسیوس در فشار برای جداسازی بنزین، آب و سایر موادی که نقطه جوش پایینی دارند، انجام می شود.

– ترکیب با اسید سولفوریک غلیظ که در این مرحله ترکیبات غیر اشباع قطبی و آسفاتن ها با اسید سولفوریک ترکیب می شوند که باعث تولید لجن اسیدی می شود که با اختلاف وزن مخصوص از روغن جدا می شود. لجن به عنوان بزرگترین ماده مزاحم تولید شده در این صنعت است که در کشورهای صنعتی این لجن را در کوره های مخصوص می سوزانند.

– در این مرحله ترکیب با خاک رنگبر و مواد خنثی کننده باعث می شود، اسید باقیمانده خنثی شود و ترکیبات مضری که باقیمانده است توسط خاک جذب می شود. این مرحله باعث بهبود رنگ  و پایداری روغن می شود.

– تقطیر جز به جز در خلا، در مرحله بعد برش های مختلف گازوئیل و روغن های سبک جدا می شوند و روغن باقیمانده همراه با خاک از فیلتر برس عبور می دهند و روغن را که از فیلتر خارج می شود، جمع آوری می کند. خاک را که با روغن آغشته است کیک فیلتر نامیده شده که دور ریخته می شود. بهتر است آن را در کوره های سیمان بسوزانند.

– در مرحله بعد روغن سبک و گازوئیل که به صورت جداگانه جمع آوری شده است دوباره با خاک مخلوط و تقطیر می کنند تا گازوئیل از آن جدا شود و مخلوط خاک و روغن سبک را فیلتر می کند.

 

این روش تصفیه روغن در کارخانه Lille Bonne در فرانسه اجرا شد که مصرف اسید را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. سانتیرفوژ و اینسنراتور نقش بسیار مهمی در این روش  دارد. در این حالت سوخت خارجی مصرف نمی شود و کالری لازم از سوزاندن اسلاج اسید و خاک فیلتر و رسوب تامین می شود. اینسنراتور به صورت دایره ای و افقی است و ترکیبات فلزی موجود در رسوب به شکل گلوله های غیر فرار تبدیل می شوند و در کف کوره جمع می شوند. مراحل اجرا بازیافت روغن به روش ماتیس به شرح زیر است:

– از محموله ای که وارد کارخانه می شود نمونه برداری می کند و با استفاده از دستگاه مادون قرمز و کرماتوگرافی نوع روغن و میزان آلودگی که در آن وجود دارد، مشخص می شود و به دستگاه سانتریفوژ می فرستند. از این دستگاه سه فاز ئیدرو کربور، فاز آبی و یک ماده خمیری که شامل رسوب جامد با مقدار کمی روغن است از خارج می شود که فاز اخیر و فاز آبی را به اینسنراتور می فرستد.

– فاز ئیدروکربور را از کوره عبور می دهد تا حرارت به 180 درجه سلسیوس برسد و بعد آن را در فشار متعارفی تقطیر می کند تا مواد فرار آن جدا شود.

– باقیمانده را از داخل اینسنراتور عبور می دهند تا حرارت آن به 680 درجه برسد و بعد آن را به برج تقطیر در خلا می فرستند تا گازوئیل و روغن های سبک جدا شود.

– باقیمانده برج خلا را سانتریفوژ می کنند تا فاز روغن آن جدا شود و ماده خمیری را به اینسنراتور می فرستد. این روغن و برش های قبلی را که جداگانه جمع آوری شده است به صورت جدا به اندازه معینی با اسید سولفوریک مخلوط می شود و بعد از تشکیل اسلاج اسید آن را به سانتریفوژ می فرستد. فاز روغن از اسلاج اسید جدا می شود که اسلاج آن را به اینسنراتور می فرستد.

– هر یک از برش های روغن را به صورت جدا با اندازه معینی به خاک رنگی مخلوط می کنند و بعد از کوره عبور می دهند تا حرارت آن به 240 در جه برسد و بعد آن را صاف کنند. سپس روغن را جمع آوری و به اینسنرا

دستگاه تصفیه روغن سوخته قیمت روغن سوختهتصفیه روغن صنعتی در اهواز فیلتر تصفیه روغن صنعتیدستگاه تصفیه روغن صنعتیتصفیه روغن سوخته جایگزین اسید زنیانواع روش های تصفیه روغن سوخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *