فروش انواع روغن های صنعتی تصفیه دوم

*** جهت اطلاع از آخرین لیست قیمت محصولات و فروش مواد نفتی و انواع روغن های صنعتی با ما تماس بگیرید***

فروش روغن سوخته

فروش روغن پایه ( روغن 50 )

فروش روغن گرید 70

فروش روغن 1040

فروش روغن 1540

فروش روغن 2050

فروش روغن در ظرف 4 لیتر

فروش روغن در ظرف 5 لیتر

فروش روغن در ظرف 20 لیتر

فروش روغن در ظرف 208 لیتر بشکه ای

شرکت پتروپالایش پارمیس