تصفیه با استفاده از اسید سولفوریک

 روش تصفیه فرآورده های سفید ( بنزین ها و نفت سفید ) با استفاده از اسید سولفوریک:

هدف از این عملیات خنثی نمودن ترکیبات بازی، حذف ترکیبات اکسیژن دار و اکسیده کردن مرکاپتانها به دی سولفیدهای کم ضررتر می باشد. همچنین اسید سولفوریک، ترکیبات اتیلنی را به استرهای محلول در اسید تبدیل می کند. بر حسب میزان اسید سولفوریک مصرف شده میزان گوگرد تا حدی کاهش می یابد. ولی در فاز تصفیه مواد نامطلوبی چون استرها, دی سولفیدها, سولفون ها و صمغ های حاصل از پلیمری شدن باقی می ماند که باید جدا گردد.
برای جلوگیری از عملیات پلیمری شدن باید برای بنزین در دمای پائین بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد و برای نفت سفید بین 30 تا 40 درجه سانتیگراد عملیات انجام پذیرد. در روش های پیوسته مدت زمان تماس بین 5 تا 10 دقیقه می باشد.

برای روش های بچ مدت زمان بین 20 تا 40 دقیقه می باشد. عملیات می تواند برای مخلوط شدن با پمپ های ویژه و یا همزن های پلی اتیلنی یا چوبی و … که ضد الکتریسته باشند صورت پذیرد. بعد از عملیات تماس با اسید سولفوریک غلیظ وارد ظرف دسپراتور شده و فاز اسیدی که سنگین است ابتدا از پائین سپراتور جدا شده و بقیه ابتدا با محلوط سود شسته شده و دو فاز می گردد.

و دو بار با آب دیونیزه که تقریباً میزان سولفور آب صفر است شسته می شود. دو بار در سپراتور عملیات جداسازی انجام می گیرد.
برای بالابردن کیفیت عملیات اگر اسید زنی در دو مرحله صورت بگیرد بهتراست. در مرحله اول لجن جدا شده و بعد از جمع آوری در سپراتور دوباره در یک مخلوط کن دیگر با اسید سولفوریک تازه میکس شود. کیفت جداسازی بهتر صورت می پذیرد.در آزمایشات صورت گرفته برای نفتای که دارای سولفور3000PPM است.

استفاده از 3 گرم اسید سولفوریک و مدت زمان میکس در 40 دقیقه استفاده بشود و سپس عملیات خنثی سازی با سود انجام پذیرد میزان سولفور را به کمتر از 500PPM می رساند. در بعضی از موارد و در بعضی از عملیاتها مشاهده شده است که درکنار اسید سولفوریک اضافه می کنند.

بعد از جداسازی اسید به هیدروکربن به میزان 2 گرم آب اکسیژنه و 1 گرم آب اضافه می کنند. که کار درستی نیست. بهترین روش استفاده از اسید سولفوریک در دو مرحله توصیه می گردد. و بقیه عملیات تکمیلی انجام پذیرد. نکات مربوط به زمان و دمای عملیات هم رعایت گردد.