خدمات شرکت پتروپالایش پارمیس

 • آبگیری روغن ماشین آلات سنگین
 • پاک سازی روغن کارکرده
 • فلشینگ روغن
 • تصفیه روغن ترانس
 • تولید قیر با تصفیه روغن
 • گازوئیل پیرولیز
 • روغن تصفیه دوم
 • تولید روغن با کد رنگ یک و صفر
 • تولید گازوئیل از ضایعات پتروشیمی
 • تولید گازوئیل از اسلچ
 • تولید بنزین از ضایعات پالایشگاهی
 • تولید گازوئیل از پلاستیک
 • تولید گازوئیل از لاستیک
 • تولید روغن از لاستیک
 • دستگاه پیرولیز پلاستیک
 • دستگاه پیرولیز لاستیک
 • تصفیه روغن به روش پلاسما
 • رنگبری روغن صنعتی
 • خاک رنگبری روغن صنعتی
 • تصفیه اسلچ های پالایشگاهی
 • تصفیه لجن های پالایشگاهی
 • تصفیه لجن های نفتی
 • پالایش روغن کارکرده
 • پالایش روغن سوخته