دستگاه تصفیه روغن خوراکی و تصفیه روغن رستورانی ، یکی از دستگاه های پر مصرف در راه اندازی رستوران ها و راه اندازی فست فود هاست. روغن های چندبار استفاده شده ، یا رنگ سوخته میگیرند و یا طعم و بوی غذا را بد میکنند و باعث هضم سنگین میشود. اما در صورت تصفیه این روغن ، میشود آنرا مجددا برای طبخ غذا مورد استفاده قرارداد . این دستگاه تا حد زیادی کلیه ذرات معلق در روغن را جدا کرده و بو و رنگ آن را احیا میکند. سرعت بالای تصفیه روغن از ویژگی های مهم دستگاه تصفیه روغن مجملی است که توسط گروه صنعتی مجملی طراحی و ساخته شده و قابل رقابت با نمونه های خارجی است.