ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده

در بازدیدی که از یکی از شرکتهای تصفیه دوم روغن داشتم به نکات جالب توجهی برخوردم که در این پست به آنها می پردازم.

قبل از آنکه به بیان این نکات به پرداز م باید اشاره کنم که اصطلاح تصفیه دوم روغن از کجا آمده است.

همانطوری که در پپستهای پیشین اشاره شد. روغن پایه از تصفیه و جدا سازی مواد نامناسبی نظیر آروماتیک ها و پارافین های خطی از لوب کات به دست می آید که به این روغن در اصطلاح رایج، تصفیه اول می گویند. این روغن پایه در ساخت انواع روغنهای موتور و صنعتی استفاده شده و پس از پایان عمر کارکردشان در تجهیزات مختلف به عنوان روغن کارکرده و یا اصطلاحاً روغن سوخته از سیستم خارج می گردد.

روغن سوخته یا کارکرده در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و طی یک نظام خاص به شرکت تولید کننده روغن بازگشته و دوباره تصفیه می شوند. در این فرآیند مواد افزودنی، آلاینده های داخلی و خارجی و مواد رنگی موجود در روغن طی روشهایی اصولی از روغن جدا شده و روغنی که حاصل می آید بسیار شبیه به روغن پایه تصفیه اول است.
اما در کشور ما به دلیل پرهزینه بودن روشهای اصولی تصفیه روغن از یک سو و نبود نظامهای مشخص جمع آوری و بازیافت روغنهای کارکردهاز سوی دیگر، عده ای به تصفیه غیر اصولی این روغنها پرداخته اند که محصولات این قبیل کارگاهها را به عنوان روغن تصفیه دوم و یا Second Hand Oil می شناسند.

در بازدیدی که از یکی از این کارگاهها داشتم موارد زیر نظرم را جلب نمود:

1- روغنهای کارکرده ورودی بدون هرگونه تقسیم بندی سطح کیفی خاص و تنها بر اساس گرانروی با هم ترکیبت می شدند. روغهایی که گاهاً خواص متضادی با هم داشته با هم مخلوط می شوند.
2- برای حذف ترکیبات فلزی و براده ها از روغن آنها را در مجاورت اسید غلیظ معدنی قرار داده که سبب اسیدی شدن شدید روغن حاصل می گردد. جالب اینجاست که برای خنثی شدن روغن از اسید باقیمانده معمولاً روش خاصی به کار برده نشده و یا بسیار ناقص و ناکارآمد اجرا می گردد.
4- برای حذف آب از روغن حاصل آن را به شدت گرم می کنند که سبب اکسیداسیون شدید روغن می گردد و ترکیبات صمغی موجود در آن را افزایش می دهد.
5- هیچ راهکاری برای جدا نمودن مواد افزودنی، بعضاً متناقض موجود در روغن وجود نداشته یا بکار گرفته نمی شود.
6- در پایان برای بهبود ظاهر روغن به دست آمده آن را از خاک رنگبر عبور داده تا روغن به ظاهر شفاف و عسلی رنگی به دست آید.
7- برخی از این کارگاهها روغن به دست آمده از این روش را که به نام روغن تصفیه دوم معروف است را بدون اضافه نمودن هرگونه مواد افزودنی جدید تحت عنوان روغنهای API SA و API SB بسته بندی کرده و به فروش می رسانند.
8- نکته جالب اینکه با روشهای فوق معمولا روغن حاصل داای گرانروب بالایی بوده و تحت عنواین SAE 40 و SAE 50 فروخته شده و یا با گازوئیل به رقیق سازی آن می پردازند.
9- و نکته جالب تر اینکه بسیار از مراجعان به تعویض روغنی ها از این روغنها به دلیل گرانروی بالا و کم کردن سطح روغن در طول کارکرد، استقبال می نمایند.
10- نکته نهایی آنکه مصرف این روغنها به دلیل گرانروی بسیار بالا، اسیدی بودن ماهیت روغن و عدم وجود مواد افزودنی مناسب در میان مدت می تواند آسیبهای شدیدی را به موتور خودرو شما وارد نماید.

روغن پايه چیست؟روغن سفید  White Oil – روغن صنعتیروغن های گرافیتی – ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده رنگ بری روغن های تولیدی تصفیه دومروش تصفیه فرآورده های سفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *