صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: هیدروکربن ها بازیافت و تصفیه روغن سوخته | فرایند و تکنولوژی های بازیافت و تصفیه روغن سوخته
وزیری 1 ماه قبل

 بازیافت و تصفیه روغن سوخته | فرایند و تکنولوژی های بازیافت و تصفیه روغن سوخته
تکنولوژی‌های مختلفی را برای بازیافت و تصفیه روغن سوخته به کار می‌برند. این صنایع به منظور احیا، تصفیه و بازیافت روغن‌های کار کرده از طراحی، ساخت و نصب تجهیزات مختلفی بهره گرفته تا بتوانند محصولی تولید نمایند که شرایط سخت در دمای بالا و فشار زیاد داخل موتور را تحمل نماید و به حفظ محیط زیست نیز کمک نماید. نظر به ویژگی‌های مورد انتظار و محیط کارکرد روغن‌های موتور و آغشته شدن آن به انواع آلودگی‌های فیزیکی و شیمیایی همانند آب، ذرات جامد، گاز و مایع مسئله بازیافت این روغن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است.