زکریا 4 ماه قبل

دستگاه تصفیه روغن
09123960995
روغن های تولید شده در کارگاه و صنایع با دستگاه های روغن گیری ناخالصی¬هایی دارند؛ که پیش از ورود به بازار باید این ناخالصی¬ها گرفته می¬شود. دستگاه تصفیه روغن خوراکی عملیات لردگیری روغن¬های تولیدشده را انجام می¬دهد و روغن خوراکی خالص و شفاف را تولید می¬کند.
دستگاه تصفیه روغن در حجم¬ها با ظرفیت¬های مختلف ساخته شده است تا کاربردهای متفاوتی داشته باشد. دستگاه تصفیه روغن با حجم یا ظرفیت کم کاربرد خانگی دارد و برای تصفیه روغن خوراکی در خانه و تصفیه آب معدنی خانگی استفاده می-شود.دستگاه تصفیه روغن با حجم یا ظرفیت بالا کاربرد صنعتی دارد.