تصفیه و پالایش نفت

تصفیه و پالایش نفت (oil refining) تصفیه و پالایش نفت یک فرایند حیاتی در صنایع نفت و گاز است که برای تولید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز صورت می‌گیرد. این فرایند شامل مراحل مختلفی از جمله تفکیک فیزیکی، عملیات شیمیایی، و تصفیه نهایی است. در مرحله تفکیک فیزیکی، از عملیاتی مانند تقطیر، استخراج با حلال، و […]