روغن سفید-  White Oil

روغن پايه چیست؟ - روغن سفید White Oil - روغن صنعتی - روغن های گرافیتی - ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده - رنگ بری روغن های تولیدی

روغن سفید-  White Oil روغن سفید یا White oil بر دو پایه روغن و پارافین می باشند که بدون رنگ، بیمزه و بی بو است که به وسیله فرآیند‌های هیدروژن خالص شده تا مقدار آروماتیک‌ها در آن کاهش یابد، این روغن با کیفیت بسیار خوبی پالایش شده و دارای پایداری شیمیایی بالایی میباشد. این روغن […]