برج های تقطیر پیوسته

برج تقطیر یا برج جداسازی یک وسیله است که از اختلاف در نقطه جوش اجزای تشکیل دهنده یک محلول برای جداسازی آنها استفاده می شود. این دستگاه از یک پوسته عمودی تشکیل شده است که در آن جداسازی اجزا انجام می شود. تقطیر به عنوان یک فرآیند جداسازی فیزیکی بر اساس اختلاف نقطه جوش اجزای مختلف مایع استفاده می شود. در این فرآیند، از جوشاندن و چگالش انتخابی استفاده می شود تا اجزای مخلوط بر اساس تفاوت در نقطه جوش جدا شوند. برج تقطیر جزء به جزء یک عضو حیاتی مورد استفاده در تقطیر مخلوطهای مایع است تا اجزای سازنده مخلوط یا ذرات آن بر اساس تفاوت نوسان جدا شوند. برج تقطیر جزء به جزء هم در ابعاد کوچک برای تقطیر در آزمایشگاهها و هم در ابعاد بزرگ برای تقطیر صنعتی استفاده میشود. سطح تماس بین فازهای مایع و بخار در برج تقطیر به عنوان یکی از مهمترین عملکردهای آن در اختیار دارد. هر چه سطح تماس افزایش یابد، عمل تفکیک با راندمان بالاتری صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *