رنگ بری روغن های تولیدی تصفیه دوم

عملیات نهایی واحدهای تصفیه روغن با خاک های رنگ بر می باشد. خاک های رنگ بر از نوع سیلیکات های آلومینیوم با فرمول های مختلف به صورت زیر می باشند.

هالویزیت Al4 (si4 o10 ) (OH)8
آتاپولژیت Mg5, Al5 Si8 O22 (OH)4
یا مونت موریلونیت Al2 O3 (mg ca)O , H2O , 5 si o2

بعضی از این خاک ها به طور طبیعی قدرت رنگ بری دارند مانند هالویزیت و برخی دیگر فاقد این قدرت می باشد ولی در اثر فعال شدن با اسید سولفوریک یا اسید کلریدریک (در 90 درجه سانتیگراد) خاصیت رنگبری پیدا می کنند. تصفیه با خاکهای رنگبر به دو روش صورت می گیرد. روش پرکولاسیون و روش تماسی

روش پرکولاسیون :

در این روش خاک رنگبر به صورت دانه هایی در بستر ثابت در یک یا چند صافی استوانه ای قرار می گیرد روغن بکندی از روی خاک در دمای هر چه پایین تر عبور داده می شود. اولین قطره های روغن کاملاً بی رنگ می شوند ولی به تدریج این بیرنگی کاهش می یابد در انتها قسمتهای مختلف روغن مخلوط می کنند تا رنگ متوسط یکسانی بدست می آید. پس از انجام عملیات ، خاک فرسوده با بنزین شسته شده و پس از تبخیر بنزین آن را به کوره دوار می فرستند تا در دمای بالاتر از 500 درجه سانتی گراد تکلیس شود.

روش تماسی :

در این روش روغن و خاک با هم مخلوط شده و در کوره تا دمای 250 تا 300 درجه شانتیگراد حرارت دیده سپس بعد از فیلتر پرس برزنتی از فیلتر کاغذی عبور داده تا کاملاً خاک آن گرفته شود. در این واحد در راکتور نهایی عملیات رنگ بری توسط خاک بنتونیت نوع تنسیل همراه با تزریق بخار خشک در دمای 250 تا 300 درجه سانتیگراد صورت می گیرد. سپس به دستگاه فیلتر پرس نوع برزنتی انتقال می یابد. روغن حاصله تحت عنوان روغن پایه میباشد.

روغن پايه چیست؟روغن سفید  White Oil – روغن صنعتیروغن های گرافیتی – ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده رنگ بری روغن های تولیدی تصفیه دومروش تصفیه فرآورده های سفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *