روش تصفیه فرآورده های سفید (بنزین ها ونفت سفید)با استفاده از اسید سولفوریک:

هدف از این عملیات خنثی نمودن ترکیبات بازی ,حذف ترکیبات اکسیژن دار واکسیده کردن مرکاپتانها به دی سولفیدهای کم ضررتر می باشد.همچنین اسیدسولفوریک ,ترکیبات اتیلنی را به استرهای محلول دراسید تبدیل می کند.برحسب میزان اسیدسولفوریک مصرف شده میزان گوگرد تاحدی کاهش می یابد.ولی درفاز تصفیه مواد نامطلوبی چون استرها, دی سولفیدها ,سولفون ها وصمغهای حاصل از پلیمری شدن باقی می ماند که باید جدا گردد.

برای جلوگیری از عملیات پلیمری شدن باید برای بنزین در دمای پائین بین 20تا30درجه سانتیگراد وبرای نفت سفید بین 30تا40درجه سانتیگرادعملیات انجام پذیرد.در روشهای پیوسته مدت زمان تماس بین 5تا10 دقیقه می باشد.برای روشهای بچ مدت زمان بین 20تا40دقیقه می باشد.عملیات می تواند برای مخلوط شدن با پمپهای ویژه ویا همزنهای پلی اتیلنی یا چوبی و.

که ضد الکتریسته باشند صورت پذیرد.بعداز عملیات تماس با اسید سولفوریک غلیظ وارد ظرف دسپراتور شده وفاز اسیدی که سنگین است ابتدا ازپائین سپراتور جداشده وبقیه ابتدا بامحلوط سود شسته شده ودوفاز می گردد.ودوبار با آب دیونیزه که تقریبا میزان سولفور آب صفراست شسته می شود .دوبار درسپراتور عملیات جداسازی انجام می گیرد.

برای بالابردن کیفیت عملیات اگر اسید زنی در دومرحله صورت بگیرد .بهتراست.درمرحله اول لجن جداشده وبعدازجمع آوری درسپراتور دوباره دریک مخلوط کن دیگر با اسید سولفوریک تازه میکس شود.کیفت جداسازی بهتر صورت می پذیرد.

در آزمایشات صورت گرفته برای نفتای که دارای سولفور 3000PPM است .استفاده از 3گرم اسید سولفوریک ومدت زمان میکس در40دقیقه استفاده بشود وسپس عملیات خنثی سازی باسود انجام پذیرد میزان سولفور را به کمتر از 500PPM   می رساند.دربعضی ازموارد دربعضی از عملیاتها مشاهده شده است که درکنار اسید سولفوریک که اضافه می کنند.

بعد از جداسازی اسیدبه هیدروکربن به میزان 2گرم آب اکسیژنه و1 گرم آب اضافه می کنند.که کار درستی نیست.بهترین روش استفاده از اسید سولفوریک در دومرحله توصیه می گردد. وبقیه عملیات تکمیلی انجام پذیرد.نکات مربوط به زمان ودمای عملیات هم رعایت گردد.

روغن پايه چیست؟روغن سفید  White Oil – روغن صنعتیروغن های گرافیتی – ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده رنگ بری روغن های تولیدی تصفیه دومروش تصفیه فرآورده های سفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *