کوره پیرولیز طبیعی

کوره پیرولیز طبیعی، نوعی کوره است که برای تولید کربن فعال از مواد سلولوزی نظیر پوست گردو، نارگیل، بادام، فندق، پسته و زغال سنگ استفاده می‌شود. این کوره‌ها با استفاده از حرارت غیرمستقیم و در محیط خنثی، باعث تجزیه حرارتی و شکستن پیوندهای شیمیایی مولکول‌های غیرآلی می‌شوند.
ویژگی‌های کوره پیرولیز طبیعی:
مواد زغال شونده: پوست گردو، نارگیل، بادام، فندق، پسته و زغال سنگ.
حرارت غیرمستقیم: برای جلوگیری از آتش سوزی و تغییر در ساختار ترکیبات آلی.
پیرولیز: شکستن پیوندهای شیمیایی مولکول‌های غیرآلی و ایجاد یک ماده متخلخل سیاه رنگ.
فعال سازی: با بخار آب، کربن دی اکسید یا فعال سازی شیمیایی، کربن فعال تولید می‌شود.
روش فعال سازی شیمیایی: در این روش، مواد زغال شده در کوره اول با کلرید کلسیم مخلوط شده و دوباره وارد کوره می‌شود. واکنش کلرید کلسیم باعث ایجاد حفرات در زغال شده و آن را فعال می‌کند.
این کوره‌ها در صنایع مختلف مانند صنایع دارویی، غذایی و پزشکی استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *