انواع کندانسور و ریبویلر در برج تقطیر

برج تقطیر از انواع کندانسورهای آبی، هوایی و تبخیری برای تقطیر مخلوطات مایع استفاده می کند. کندانسور آبی از یک لوله با قطر کم و یک لوله با قطر بزرگتر تشکیل شده و در آن از آب خنک برای تقویت عملکرد کندانسور استفاده می شود
کندانسور هوایی از هوا خنک برای تقویت عملکرد استفاده می کند
کندانسور تبخیری از استفاده نمودن از یک بخار خنک برای تقویت عملکرد استفاده می کند

ریبویلر در برج تقطیر از نوع دو لوله ای است که برای افزایش دمای خوراک و افزایش انرژی برای تقطیر مورد استفاده قرار می گیرد
ریبویلر در برج تقطیر از سوراخداری های فلزی تشکیل شده است که به صورت افقی در برج قرار داده می شوند. این سوراخداری ها به طور متقابل به هم وصل می شوند و باعث ایجاد سطح تماس بین فازهای مایع و بخار می شوند. سطح تماس بین فازهای مایع و بخار به عنوان یکی از مهمترین عملکردهای برج تقطیر در اختیار دارد. هر چه سطح تماس افزایش یابد، عمل تفکیک با راندمان بالاتری صورت می پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *