ترکیبات ضدزنگها درروانسازها:

1-سولفوناتها

2-مشتقات کربوکسیلیک اسید

3-لانولین

4-پارافینهای اکسیدشده

5-نفتنات روی

6-سوکسینیک اسیدهای آلکیله

7-نونیل فنوکسی استیک اسیدها

8-آسیل سارکوزینها

9-ایمیدازولها

نکات مربوط به این بخش:

1- واکنش اسیدهای چرب سیرشده وسیرنشده با آلکیل آمین ها وآلکانول آمین ها منجربه تشکیل موادی بنام (N)آسیل سارکوزین ها می شود.   

2- پارافینهای اکسید شده بدلیل وجودگروههای هیدروکسی واکسوکربوکسیلیک اسیدهای فراوان,به عنوان ضدزنگ کاربرد دارد.  

3- نفتنات روی بیشتر به عنوان ضدزنگ درگریسها استفاده می شود.اما نفتنات سرب به دلیل سمیت وخطر زیست محیطی ممنوع شده است.   

4- سولفونیک اسیدهایی که برای تولید سولفوناتها استفاده می شود.ممکن است نفتی ویا سنتزی باشند. یکی ازروشها برای تولید روغن سفید,شستشوی پارافین با اسید سولفوریک غلیظ یا اسید اولئوم می باشد.محصول جانبی شامل سولفوناتهایی است که دارای خاصیت ضدزنگ می باشد.سدیم سولفوناتها با وزن مولکولی کمتر از450به عنوان امولسیفایر وشوینده با خاصیت های ضدخوردگی درمایعات فلزکاری باپایه آب وهمینطور در روغن های موتور وضدزنگها استفاده می شود.سولفوناتهای کلسیم ویا منیزیم ویا باریم که دارای وزن مولکولی بیشتر هستند بعنوان ضد خوردگی استفاده می شوند.البته سولفونات باریم به علت آلودگی وخطرات زیست محیطی ممنوع هستند. البته سولفوناتهای فوق قلیایی باعددبازی کل حدود100تا400میلی گرم درواحدKOHنیز وجوددارند.که نقش مهمی بعنوان ضدزنگ درروغن موتور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *