تعریف برج تقطیر

برج تقطیر یا برج جداسازی یک وسیله است که برای جداسازی اجزای مختلف یک محلول با اجزای مختلف از نظر فیزیکی از هم استفاده می شود. این اجزای مختلف بر اساس اختلاف در نقطه جوش اجزای تشکیل دهنده آن جدا می شوند. برج تقطیر از ستون های استوانه ای افقی تشکیل شده و در ابتدا خوراک گازی، مایع یا مخلوطی از هر دو وارد برج می شود. در این فرآیند، از جوشاندن و چگالش انتخابی استفاده می شود تا اجزای مخلوط بر اساس تفاوت نوسان جدا شوند. برج تقطیر جزء به جزء یک عضو حیاتی مورد استفاده در تقطیر مخلوطهای مایع است تا اجزای سازنده مخلوط یا ذرات آن بر اساس تفاوت نوسان جدا شوند. این برج ها در ابعاد کوچک برای تقطیر در آزمایشگاهها و همچنین در ابعاد بزرگ برای تقطیر صنعتی استفاده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *